Pre verejnosť

Základný teoretický výcvik riadiacich letovej prevádzky

Display portlet menu
Späť na oznamy

Základný teoretický výcvik riadiacich letovej prevádzky

Aktuality

V  týchto dňoch prebieha na Katedre letovej prípravy Leteckej fakulty TUKE certifikovaný kurz „Základný teoretický výcvik riadiacich letovej prevádzky“ kadetov AOS Liptovský Mikuláš. Základný výcvik je certifikovaný Úradom vojenského letectva Ministerstva obrany SR (ÚVL MO SR). Študenti si osvoja teoretické vedomosti a  praktické zručnosti v  súlade s MP–ÚVL–RLP–17/2008, P–ÚVL–RLP–2/2016, Nariadením komisie (EÚ) 2015/340 a Rozhodnutiami riaditeľa EASA č. ED Decision 2015/010/R č. ED Decision 2015/015/R, ktorými boli vydané prijateľné spôsoby dosiahnutia súladu a poradenským materiálom AMC a  GM. Po ukončení základného výcviku, budú úspešným absolventom udelené osvedčenia o absolvovaní Kurzu základného výcviku. Študentom prajeme veľa síl pri nadobúdaní nových poznatkov a  rozširovaní praktických skúseností.