Študenti

Skratky pre označenie študijných skupín na Leteckej fakulte

Display portlet menu

Skratky pre označenie študijných skupín na Leteckej fakulte

Nové študijné programy

Stupeň štúdia

Jazyk štúdia

Forma štúdia

Študijná skupina

Skratka

1.
Slovenský
Denná
Pilot, 1. ročník Bc-Pilot-1
Pilot, 2. ročník Bc-Pilot-2
Pilot, 3. ročník Bc-Pilot-3
1.
English
Full-time
Pilot, 1st year Bc-Pilot-1-En
Pilot, 2nd year Bc-Pilot-2-En
Pilot, 3nd year Bc-Pilot-3-En
1.
Slovenský
Denná
Manažérstvo leteckej dopravy, 1. ročník Bc-MLD-1
Manažérstvo leteckej dopravy, 2. ročník Bc-MLD-2
Manažérstvo leteckej dopravy, 3. ročník Bc-MLD-3
1.
Slovenský
Externá
Manažérstvo leteckej dopravy, 1. ročník Bc-MLD-1-Ex
Manažérstvo leteckej dopravy, 2. ročník Bc-MLD-2-Ex
Manažérstvo leteckej dopravy, 3. ročník Bc-MLD-3-Ex
Manažérstvo leteckej dopravy, 4. ročník Bc-MLD-4-Ex
1.
English
Full-time
Air Transport Management, 1st year Bc-ATM-1
Air Transport Management, 2nd year Bc-ATM-2
Air Transport Management, 3nd year Bc-ATM-3
1.
English
External
Air Transport Management, 1st year Bc-ATM-1-Ex
Air Transport Management, 2nd year Bc-ATM-2-Ex
Air Transport Management, 3nd year Bc-ATM-3-Ex
Air Transport Management, 4nd year Bc-ATM-4-Ex
1.
Slovenský
Denná
Letecká a kozmická technika, 1. ročník Bc-LaKT-1
Letecká a kozmická technika, 2. ročník Bc-LaKT-2
Letecká a kozmická technika, 3. ročník Bc-LaKT-3
1.
English
Full-time
Aerospace Technology, 1st year Bc-AT-1
Aerospace Technology, 2nd year Bc-AT-2
Aerospace Technology, 3nd year Bc-AT-3
2.
Slovenský
Denná
Manažérstvo leteckej dopravy, 1. ročník Ing-MLD-1
Manažérstvo leteckej dopravy, 2. ročník Ing-MLD-2
2.
English
Full-time
Air Transport Management, 1st year Ing-ATM-1
Air Transport Management, 2nd year Ing-ATM-2
2.
Slovenský
Denná
Letecké a kozmické inžinierstvo, 1. ročník Ing-LaKI-1
Letecké a kozmické inžinierstvo, 2. ročník Ing-LaKI-2
2.
English
Full-time
Aerospace Engineering, 1st year Ing-AE-1
Aerospace Engineering, 2nd year Ing-AE-2