Veda a výskum

Časopis Acta Avionica

Acta Avionica je vedecký recenzovaný časopis, ktorého cieľom je publikovať pôvodné, doteraz nepublikované vedecké a odborné práce predovšetkým z oblasti základného a aplikovaného výskumu leteckých odborníkov a výskumných pracovníkov. Leteckú problematiku pokrýva komplexne zo všetkých typov pozícií v oblasti priemyslu, výskumu a akademických inštitúcií, ako aj formou aktuálnych informácií o dôležitých praktických výsledkoch a inováciách z oblasti leteckého priemyslu s postupným rozšírením aj o oblasť kozmonautiky a kozmických technológií.
 


Obálka časopisu od 1/2020


V časopise Acta Avionica je možné publikovať svoju prácu v nasledovných oblastiach:

  • Letecká edukácia a výcvik civilného a vojenského personálu, didaktika leteckého výcviku pre zaistenie kvality a bezpečnosti letovej prevádzky (aviation security and safety), ľudský faktor v letectve, meranie výkonnosti leteckého personálu.
  • Letecká doprava, riadenie letovej prevádzky, riadenie a bezpečnosť v leteckej doprave – pilotovanie lietadiel, bezpečnosť leteckej dopravy, ochrana a zabezpečenie letísk, riadenie letovej prevádzky, pátranie a záchrana, vyšetrovanie a prevencia nehodovosti, forenzné inžinierstvo v letectve.
  • Prevádzka lietadiel – teória, konštrukcia údržba a opravy lietadiel a leteckých motorov, pozemné technické a prevádzkové zabezpečenie lietadiel, diagnostika, aerodynamika lietadiel, dizajn, modelovanie a simulácia, vývoj materiálov a súvisiaca problematika.
  • Avionika a senzorika – letecké navigačné systémy, sledovacie systémy, komunikačné systémy, riadenie letu a lietadla, monitorovanie, indikátory, displeje, elektronické a elektrické systémy lietadiel, meranie a meracie zariadenia, senzory a senzorické systémy, výskum, vývoj, konštruovanie, testovanie a aplikácie bezpilotných prostriedkov a súvisiaca problematika.
  • Kozmonautika – kozmické technológie a súvisiaca problematika.
  • Interdisciplinárne štúdia a aplikačné oblasti – meteorológia a klimatológia, astronómia, manažment a ekonómia v doprave, stavebné inžinierstvo/stavebný manažment a letisková infraštruktúra, letectvo a ochrana životného prostredia, letectvo a protipožiarna ochrana, letiská a kritická infraštruktúra štátu, krízový manažment v doprave, letecký ergatický systém, letecké právo, právne aspekty ochrany záujmov v leteckom dopravnom a prepravnom procese, pedagogické vedy, GIS, letecká psychológia, sociológia, logistika, preprava zásielok, cestovný ruch a doprava.

Časopis vydáva Letecká fakulta Technickej univerzity v Košiciach. Vychádza minimálne dvakrát ročne od roku 1999 s medzinárodným štandardným číslom: ISSN 1335-9479

Webové sídlo časopisu Acta Avionica