Veda a výskum

Publikačná činnosť

Publikačná činnosť pracovníkov Leteckej fakulty je jedným z hlavných výstupov ich vedecko-výskumnej, vývojovej a ďalšej tvorivej činnosti. Prehľad publikácií a ohlasov jednotlivých pracovníkov je možné vyhľadať v systéme evidencie publikačnej činnosti TU Košice – EPC TU Univerzitnej knižnice: https://epc.lib.tuke.sk/.

Publikačná činnosť LF TUKE – vyhľadávanie v katalógu

 


Možnosť publikovania - Špeciálne číslo časopisu Aerospace!

Špeciálne číslo: New Trends in Aviation Development 2021-2022

Letecká fakulta TUKE v spolupráci s Beihang University v Číne informujú a pozývajú autorov na publikovanie v Špeciálnom čísle časopisu AEROSPACE (ISSN 2226-4310; medzinárodný recenzovaný Open Access časopis), vydavateľstva MDPI, IF 1.659 WoS Current Contents Connect Q2, Scopus Q2.

Príspevky budú prijímané do 31. októbra 2022.

Špeciálne vydanie má za cieľ predstaviť pokrok v letectve a kozmických technológiách alebo interdisciplinárnu agendu vrátane vybraného príspevku z medzinárodnej vedeckej konferencie Nové trendy v rozvoji letectva „NTinAD 2021“ https://ntad.lf.tuke.sk/#about , ale aj príspevky od iných výskumných pracovníkov mimo konferencie, ktoré zodpovedajú témam tohto špeciálneho čísla, do dátumu pre prijímanie príspevkov. 

Cieľom je poskytnúť medzinárodné fórum na prezentáciu pokroku v oblasti riadenia a prevádzky letovej prevádzky, návrhu lietadiel a leteckých technológií, ako aj otázok vzdelávania, riadenia, politiky, plánovania, a leteckého trhu ovplyvňujúcich budúce smerovanie leteckého priemyslu, výzvy týkajúce sa obnovenia leteckej dopravy, rozvoja cestovného ruchu a medzinárodnej spolupráce v období po období COVID-19, v rámci ekologicky inovatívnych technológií na ochranu životného prostredia a verejného zdravia, s podporou IT technológie pre rozhodovacie procesy. 

Bližšie informácie

Kľúčové slová:

 • aeronautics and aerospace technologies, dual-use applications
 • aircraft design, maintenance and services, certification
 • UAV/UAS
 • photogrammetry and GIS
 • avionics
 • aeronautical meteorology
 • aerodynamics, vibroacoustic issues
 • space systems, sensors, application of superconducting technology in astronautics
 • numerical modeling, multicriteria decision processes, big data
 • aeronautics education and training
 • human factors and performance
 • reliability, safety and security, risk assessment