Veda a výskum

Publikačná činnosť

Publikačná činnosť pracovníkov Leteckej fakulty je jedným z hlavných výstupov ich vedecko-výskumnej, vývojovej a ďalšej tvorivej činnosti. Prehľad publikácií a ohlasov jednotlivých pracovníkov je možné vyhľadať v systéme evidencie publikačnej činnosti TU Košice – EPC TU Univerzitnej knižnice: https://epc.lib.tuke.sk/.

Publikačná činnosť LF TUKE – vyhľadávanie v katalógu

 


Možnosť publikovania - Špeciálne číslo časopisu Sustainability!

Špeciálne číslo: Sustainable Air Transport Management and Aeronautical and Space Technology Operations in the context of Environmental and Public Health impacts

Letecká fakulta TUKE v spolupráci s National and Kapodistrian University of Athens a Beihang University v Číne informujú a pozývajú autorov na publikovanie v Špeciálnom čísle časopisu Sustainability (medzinárodný recenzovaný Open Access časopis), vydavateľstva MDPI.

Príspevky budú prijímané do 31. mája 2021.

Problém trvalo udržateľného rozvoja leteckej dopravy a prevádzky leteckých a kozmických technológií si vyžaduje systematické skúmanie praktických znalostí a hľadanie inovatívnych riešení šetrných k životnému prostrediu, ako aj odstraňovanie negatívnych vplyvov na verejné vlastnosti a zdravie. Okrem technických problémov a riešení závisí udržateľná letecká doprava, letecká a kozmická technológia aj od kvality ľudských faktorov v letectve a ľudského výkonu leteckého personálu. Špecifickým prostredím pre leteckú dopravu, leteckú a kozmickú technológiu je naša atmosféra a vesmír so svojimi výzvami. Monitorovanie, modelovanie a simulácia výskumných problémov, nebezpečenstiev, výskumu a predpovedí zmeny klímy, kvality ovzdušia, kvality vody a pôdy na letiskách alebo v ich okolí, nežiaduceho žiarenia, skúmania nebezpečných fenoménov počasia a negatívnych vplyvov leteckej činnosti na životné prostredie a verejné zdravie (zdravie zamestnancov) ovplyvňuje kvalitu a úroveň bezpečnosti a ochrany letectva a prevádzky technológií, čo je dôležitým predpokladom ich trvalo udržateľného rozvoja.

Bližšie informácie

Kľúčové slová:

 • Air Transport Management, Air Traffic Control issues and enviro-security factors
 • Multi-criteria evaluation of air transport and air traffic management, risk assessment
 • Sustainable Aeronautical and Space Technology Operations
 • Climate change and air pollution research, Climate change scenarios
 • Aviation’s environmental and public health impacts, environmental issues of the greater areas of airports and public health problems
 • Human factors in Aeronautics / Astronautics and Human performance
 • Meteorological data and support of Air Transport / Space operations
 • Spacecraft on-orbit services, assembly, operating safety, constellations establishment and space traffic management, space debris problems, hazards, control and removal
 • Plasma simulation and technology
 • Utilization and protection of space resources

 


Možnosť publikovania - Špeciálne číslo časopisu ENERGIES!

Špeciálne číslo: Algorithms and Aircraft Electric Power Systems

Letecká fakulta TUKE pozýva autorov na publikovanie v Špeciálnom čísle časopisu Energies (Algorithms and Aircraft Electric Power Systems, medzinárodný recenzovaný Open Access časopis), vydavateľstva MDPI.

Príspevky budú prijímané do 31. októbra 2020.

Bližšie informácie

Kľúčové slová:

 • Aircraft electric system modeling
 • Aircraft electric system control
 • Alternative aircraft power systems
 • More electric aircraft
 • All electric aircraft
 • Electric aircraft
 • Hybrid electric aircraft
 • Aircraft power systems diagnosis
 • Management of aircraft electric power systems
 • Integrated aircraft control and management systems
 • Aircraft electricity generation systems
 • Digital control of aircraft power systems
 • Management of aircraft engines and electric systems
 • Progressive algorithms in aircraft control
 • Predictive maintenance in aircraft electric systems
 • Hybrid aircraft power systems
 • Auxiliary aircraft electrical systems
 • Decentralized electrical distribution system
 • Electrically powered actuators
 • Superconducting aircraft power systems
 • Electrical propulsion and power systems for unmanned aerial vehicles (UAVs)