Katedra leteckého inžinierstva

Display portlet menu

Katedra leteckého inžinierstva

Katedra leteckého inžinierstva zabezpečuje výučbu predmetov zameraných najmä na problematiku teoretickej prípravy pozemného a lietajúceho personálu v oblastiach teórie a konštrukcie lietadiel, leteckých motorov, pozemného technického a prevádzkového zabezpečenia lietadiel a letiskového zabezpečenia lietania a praktickej prípravy pozemného a lietajúceho personálu v uvedených oblastiach.Vykonáva tiež krátkodobé a strednodobé kurzy v oblasti typových preškolení lietadiel a prevádzkovej a zabezpečovacej techniky personálu letectva.

Garantuje vysokoškolské vzdelávanie poskytované:

 • v 1. stupni vysokoškolského vzdelávania – v bakalárskych študijných programoch:
  • Letecká a kozmická technika (študijný odbor Doprava)
 • v 2. stupni vysokoškolského vzdelávania – v inžinierskom študijnom programe:
  • Letecké a kozmické inžinierstvo (študijný odbor Doprava)
 • v 3. stupni vysokoškolského vzdelávania – v doktorandskom študijnom programe:
  • Letecké a kozmické systémy (študijný odbor Doprava)

Vykonáva vedecko-výskumnú činnosť najmä v oblastiach Stavba lietadiel a leteckých motorov, Konštrukcia prostriedkov pozemného zabezpečenia činnosti lietadiel a leteckých motorov, Riadenie a vykonávanie prác spojených s používaním lietadiel a leteckých motorov, Riadenie a vykonávanie prác spojených s letiskovým a pozemným zabezpečením činnosti lietadiel a leteckých motorov.

Podrobnejšie sa venuje:

 • Návrhu a modelovaniu foriem pre súčiastky z plastov, príprave CAD/CAM modelov za pomoci 3D skenera a modelovaniu pomocou 3D tlače.
 • Meraniu aerodynamických síl a momentov, aerodynamickej a termodynamickej analýze lietadiel, vrtulí, prúdových motorov, veterných turbín a cestných vozidiel pomocou CFD metód.
 • Návrhu a experimentálnemu overeniu algoritmu riadenia malých prúdových motorov a matematickému modelovaniu zložitých systémov.
 • Návrhu konštrukcie lietadiel a simulácii prevádzky, údržby, opráv využitím progresívnych PLM softvérových technológií. 3D modelovaniu ľudského faktora pomocou biomechanického modelu v rozšírenej a virtuálnej realite.

 

Vedúci katedry

doc. Ing. Michal Hovanec, PhD., Ing.Paed.IGIP
Vedúci katedry

tel.: +421 55 602 6187
e-mail: michal.hovanec@tuke.sk, kli.lf@tuke.sk

Zástupca vedúceho katedry

Ing. Samer Abdo Saleh Al-Rabeei, PhD.
Zástupca vedúceho katedry

tel.: +421 55 602 6182
e-mail: samer.abdo.saleh.al-rabeei@tuke.sk

Sekretariát katedry

Jana Tkáčová
Sekretariát katedry

tel.: +421 55 602 6171
e-mail: jana.tkacova.2@tuke.sk

Zamestnanci katedry

doc. Ing. Ladislav Főző, PhD., Ing.Paed.IGIP
Docent

tel.: +421 55 602 6174
e-mail: ladislav.fozo@tuke.sk

doc. Ing. Peter Korba, PhD., Ing.Paed.IGIP
Docent

tel.: +421 55 602 6116, +421 918 950 300
e-mail: peter.korba@tuke.sk

doc. Ing. Karol Semrád, PhD.
Docent

tel.: +421 55 602 6158
e-mail: karol.semrad@tuke.sk

Ing. Stanislav Fábry, PhD.
Odborný asistent

tel.: +421 55 602 6107
e-mail: stanislav.fabry@tuke.sk

Ing. Peter Gašparovič, PhD.
Odborný asistent

tel.: +421 55 602 6129
e-mail: peter.gasparovic@tuke.sk
web: people.tuke.sk/peter.gasparovic

Ing. Marián Hocko, PhD.
Odborný asistent

tel.: +421 55 602 6175
e-mail: marian.hocko@tuke.sk

Ing. Miroslav Hájek
Technik

tel.: +421 55 602 6183
e-mail: miroslav.hajek@gmail.com

Ing. Stanislav Prachař
Technik

tel.: +421 55 602 6183
e-mail: jaroslav.paroulek@tuke.sk

Doktorandi

Ing. Miroslav Knap
Interný doktorand

tel.: +421 55 602 6121
e-mail: miroslav.knap@tuke.sk

Ing. Tomáš Musil
Interný doktorand

tel.: +421 55 602 6121
e-mail: tomas.musil@tuke.sk

Ing. Simona Pjurová
Interný doktorand

tel.: +421 55 602 6121
e-mail: simona.pjurova@tuke.sk

Ing. Branislav Rácek
Interný doktorand

tel.: +421 55 602 6121
e-mail: branislav.racek@tuke.sk

Mgr. Ingrid Sekelová
Interný doktorand

tel.: +421 55 602 6121
e-mail: ingrid.sekelova@tuke.sk

Ing. Volodymyr Tymofiiv
Interný doktorand

tel.: +421 55 602 6121
e-mail: volodymyr.tymofiiv@tuke.sk

Ing. Ferdinand Dycha
Externý doktorand

tel.: +421 55 602 6121
e-mail: ferdinand.dycha@student.tuke.sk

Ing. Milan Husťák
Externý doktorand

tel.: +421 55 602 6121
e-mail: milan.hustak@student.tuke.sk

Ing. Juraj Kaštier
Externý doktorand

tel.: +421 55 602 6121
e-mail: juraj.kastier@student.tuke.sk

Ing. Ján Lukáč
Externý doktorand

tel.: +421 55 602 6121
e-mail: jan.lukac@student.tuke.sk

Ing. Juraj Maciak
Externý doktorand

tel.: +421 55 602 6121
e-mail: juraj.maciak@student.tuke.sk

Ing. Michal Maciak
Externý doktorand

tel.: +421 55 602 6121
e-mail: michal.maciak@student.tuke.sk

Ing. Michal Vereš
Externý doktorand

tel.: +421 55 602 6121
e-mail: michal.veres.2@student.tuke.sk

 


História katedry

Katedra leteckého inžinierstva (KLI) vznikla 1.9.2004 ako jedno z vedecko-pedagogických pracovísk Ústavu aeronautiky pri zlúčení Vojenskej leteckej akadémie generála M. R. Štefánika s Technickou univerzitou v Košiciach. Po ukončení transformačného procesu 1.2.2005 sa KLI stala súčasťou Leteckej fakulty ako jedna z nosných katedier. Aj napriek niekoľkým reorganizačným zmenám v priebehu svojej 45 ročnej histórie, si KLI zachovala po celú dobu svojej existencie hlavné poslanie prípravy civilných a vojenských leteckých špecialistov, pilotov a ostatných príslušníkov letectva v oblasti leteckého strojárstva.


Vedúci Katedry leteckého inžinierstva:

 • 2005 – 2015    prof. Ing. Jozef Považan, CSc.
 • 2012 – 2015    Ing. Marián Hocko, PhD. – poverený vedením
 • 2015 – 2017    Ing. Marián Hocko, PhD.
 • 2017 – 2018    prof. Ing. Ján Piľa, PhD.
 • 2018 –             doc. Ing. Michal Hovanec, PhD.


Členovia Katedry leteckého inžinierstva:

 • 2009 – 2015    Adamčík František
 • 2005 – 2017    Bačíková Dáša
 • 2005 – 2015    Ferenc Ján
 • 2010 – 2013    Daneshjo Naquib
 • 2005 – 2015    Dulovič Ondrej
 • 2005 – 2021    Eperješi Marián
 • 2011 –             Fábry Stanislav
 • 2009 –             Fözö Ladislav
 • 2017 –             Gašparovič Peter
 • 2005 –             Hocko Marián
 • 2015 –             Hovanec Michal
 • 2009 – 2018    Judičák Jozef
 • 2005 – 2015    Kolesár Ján
 • 2013 –             Korba Peter
 • 2007 – 2014    Koščák Peter
 • 2005 – 2006    Kravarík Ján
 • 2005 – 2015    Mrva Peter
 • 2005 – 2015    Paroulek Jaroslav
 • 2005 – 2005    Peržel Rastislav
 • 2005 – 2017    Petruf Martin
 • 2005 – 2018    Piľa Ján
 • 2005 – 2017    Považan Jozef
 • 2015 –             Prachař Stanislav
 • 2006 – 2012    Probala Eduard
 • 2017 –             Semrád Karol
 • 2005 – 2005    Skácel Miroslav
 • 2005 – 2017    Syrový Jiří
 • 2005 – 2006    Tajboš šimon
 • 2005 – 2008    Vajda Ján
 • 2005 – 2006    Varga Peter