Katedra letovej prípravy

Zabezpečuje výučbu predmetov zameraných najmä na problematiku teoretickej prípravy lietajúceho personálu, personálu riadenia letovej prevádzky, trenažérovú prípravu lietajúceho personálu a personálu riadenia letovej prevádzky.Vykonáva tiež krátkodobé a strednodobé kurzy v oblasti teoretických predmetov letovej prípravy a riadenia letovej prevádzky.

Garantuje vysokoškolské vzdelávanie poskytované:

 • v študijnom programe Pilot
 • v študijnom programe Pracovník riadenia letovej prevádzky

Vykonáva vedecko-výskumnú činnosť najmä vo vybraných oblastiach prípravy lietajúceho personálu a riadiacich letovej prevádzky, bezpečnosti leteckej dopravy a riadenia letovej prevádzky.Podieľa sa na rozvoji a zdokonaľovaní nových metód v teoretickej a praktickej výučbe predmetov letovej prípravy.

 

Vedúci katedry

doc. Ing. Róbert Rozenberg, PhD.
Vedúci katedry

tel.: +421 918 691 176, +421 55 602 6162
e-mail: robert.rozenberg@tuke.sk, klp.lf@tuke.sk

Zástupca vedúceho katedry

Ing. Matej Antoško, PhD., Ing.Paed.IGIP
Zástupca vedúceho katedry

tel.: +421 55 602 6167
e-mail: matej.antosko@tuke.sk

Sekretariát katedry

Ing. Lucia Vargová
Sekretariát katedry

tel.: +421 55 602 6163
e-mail: lucia.vargova@tuke.sk

Zamestnanci katedry

Dr.h.c. prof. Ing. Miroslav Kelemen, DrSc., MBA, LL.M.
Profesor

tel.: +421 55 602 6188
e-mail: miroslav.kelemen@tuke.sk

doc. Ing. Dušan Neštrák, PhD.
Docent

tel.: +421 55 602 6131
e-mail: dusan.nestrak@tuke.sk

PhDr. Anna Čekanová, PhD.
Odborný asistent
Poradca dekana pre jazykovú prípravu

tel.: +421 55 602 6164
e-mail: anna.cekanova@tuke.sk

Ing. Peter Kaľavský, PhD.
Odborný asistent

tel.: +421 55 602 6120
e-mail: peter.kalavsky@tuke.sk

Ing. Robert Klír, PhD., Ing.Paed.IGIP, MBA
Odborný asistent

tel.: +421 55 602 6123
e-mail: robert.klir@tuke.sk
web: www.tezaurus.sk

Mgr. Branko Mikula, PhD., Ing.Paed.IGIP
Odborný asistent

tel.: +421 55 602 6194
e-mail: branko.mikula@tuke.sk

Ing. Jozef Sabo, PhD.
Odborný asistent

tel.: +421 55 602 6191
e-mail: jozef.sabo@tuke.sk

Ing. Alica Tobisová PhD., Ing.Paed.IGIP
Odborný asistent

tel.: +421 55 602 6184
e-mail: alica.tobisova@tuke.sk

Ing. Ladislav Choma, PhD.
Asistent

tel.: +421 55 602 6165
e-mail: ladislav.choma@tuke.sk

Mgr. Dana Džalajová
Lektor

tel.: +421 55 602 6164
e-mail: dana.dzalajova@tuke.sk

PhDr. Anna Mikolášová
Lektor

tel.: +421 55 602 6164
e-mail: anna.mikolasova@tuke.sk

Mgr. Miroslava Semančíková
Lektor

tel.: +421 55 602 6164
e-mail: miroslava.semancikova@tuke.sk

Peter Guzikiewicz
Technik

tel.: +421 55 602 6122
e-mail: peter.guzikiewicz@tuke.sk

Doktorandi

Mgr. Martin Kelemen
Interný doktorand

tel.: +421 55 602 6125
e-mail: martin.kelemen@tuke.sk

Ing. Anton Korniienko
Interný doktorand

tel.: +421 55 602 6125
e-mail: anton.korniienko@tuke.sk

Ing. Mária Čechová
Externý doktorand

tel.: +421 55 602 6200
e-mail: maria.cechova@student.tuke.sk

Ing. Martin Kováč
Externý doktorand

tel.: +421 55 602 6200
e-mail: martin.kovac@student.tuke.sk

Ing. Ľubomír Šuťák
Externý doktorand

tel.: +421 55 602 6200
e-mail: lubomir.sutak@student.tuke.sk

Ing. Marek Tomáš
Externý doktorand

tel.: +421 55 602 6200
e-mail: marek.tomas@student.tuke.sk

 


História katedry

História Katedry letovej prípravy od roku 2005

Katedra letovej prípravy Leteckej fakulty Technickej univerzity v Košiciach vznikla 1.9.2004 transformáciou z Katedry letovej prípravy Vysokej vojenskej leteckej školy Slovenského národného v Košiciach. Katedra pokračuje vo svojej činnosti na už vybudovaných základoch svojej predchodkyne avšak so zameraním na civilnú leteckú oblasť.

Katedra letovej prípravy garantuje a zabezpečuje vysokoškolské vzdelávanie poskytované v akreditovaných študijných programoch. Zabezpečuje výučbu predmetov zameraných najmä na problematiku teoretickej a praktickej trenažérovej prípravy lietajúceho personálu a personálu riadenia letovej prevádzky. Je profilovou katedrou pre študijné programy Profesionálny pilot a Pracovník riadenia letovej prevádzky. Ďalej sa podieľa na výučbe bakalárskeho a inžinierskeho študijného programu Riadenie leteckej prevádzky.  Príslušníci Katedry letovej prípravy sa podieľajú na tvorbe civilných leteckých predpisov a noriem, zúčastňujú sa domácich a zahraničných vedeckých konferencií a spolupracujú s civilnými leteckými organizáciami.

Od doby svojho vzniku Katedra letovej prípravy Leteckej fakulty Technickej univerzity v Košiciach vyškolila v bakalárskom stupni 194 civilných pilotov a riadiacich letovej prevádzky.


Vedúci Katedry letovej prípravy od roku 2005:

 • 2005 – 2015    doc. Ing. Ján Bálint, CSc.                            
 • 2015 –             Ing. Róbert Rozenberg, PhD.


Členovia Katedry letovej prípravy od roku 2005:

 • 2013 –             Antoško Matej
 • 2005 – 2019    Bálint Ján                          
 • 2005 – 2006    Bielek Ivan                       
 • 2005 – 2017    Cieniková Božena
 • 2018 –             Choma Vladimír
 • 2005 –             Čekanová Anna             
 • 2005 – 2011    Čeklovský Juraj
 • 2007 – 2021    Ďurčo Stanislav
 • 2018 –             Džalajová Dana
 • 2010 – 2021    Fábry Ľubomír
 • 2018 –             Guzikiewicz Peter  
 • 2005 – 2005    Hájnik Ľubomír
 • 2019 – 2021    Harčár Imrich
 • 2007 – 2010    Herczog Viliam
 • 2005 – 2011    Jarkovský Vladimír
 • 2009 –             Kaľavský Peter
 • 2010 – 2018    Kandráč Peter
 • 2019 – 2021    Kavka Pavol
 • 2018 –             Kelemen Miroslav 
 • 2019 –             Klír Róbert      
 • 2005 – 2005    Kútny Ján
 • 2019 –             Mikolášová Anna                        
 • 2017 –             Mikula Branko
 • 2007 – 2010    Müller Stanislav
 • 2017 – 2021    Němec Vladimír              
 • 2017 –             Neštrák Dušan
 • 2019 – 2021    Petríček Pavol
 • 2015 –             Rozenberg Róbert
 • 2014 –             Sabo Jozef                       
 • 2016 – 2018    Stanko Ľubomír
 • 2019 –             Semančíková Miroslava            
 • 2005 – 2005    Štovka Stanislav             
 • 2004 – 2021    Vagner Juraj    
 • 2017 –             Vargová Lucia

 

História Katedry letovej prípravy 1973-2004

Katedra letovej prípravy vznikla 1.9.1973, ako jedna z prvých katedier novozriadenej Vysokej vojenskej leteckej školy Slovenského národného povstania. Zakladajúci učitelia (Bohumír Horák, Miroslav Jirásek, Jaroslav Bednaŕík, Ľudovít Polakovič, Ignác Struhár, František Rondzík) začali síce katedru budovať ako nové výchovno-vzdelávacie pracovisko, avšak vychádzali tiež z bohatých skúseností svojich predchodcov v oblastí teoretickej výučby letovej prípravy pilotov a ostatných špecialistov letectva z predchádzajúcich leteckých škôl.

Na novovzniknutej katedre bolo potrebné od základu vybudovať materiálne zabezpečenie výučby (učebne a učebné pomôcky), vytvoriť lekčný fond a hlavne pripraviť na požadovanej odbornej úrovni učiteľský kolektív. Uplynulé desaťročia ukázali, že katedra plnila všetky úlohy výchovno-vzdelávacieho procesu, ako aj ostatné povinnosti v rámci školy spoľahlivo a v potrebnej kvalite. Po vzniku fakultného systému na VVLŠ SNP sa katedra letovej prípravy stala súčasťou veliteľsko-inžinierskej fakulty. V roku 1993, keď bol zrušený fakultný systém na škole, katedra letovej prípravy sa stala celoškolskou finálnou katedrou pre pilotných študentov a študentov riadenia letovej prevádzky.

Príslušníci katedry sa podieľali tiež na tvorbe vojenských leteckých predpisov a noriem, zúčastňovali sa vojenských cvičení a spolupracovali s civilnými leteckými organizáciami. Od doby svojho vzniku katedra vyškolila viac ako 1700 pilotov, riadiacich letovej prevádzky a leteckých meteorológov.


Vedúci Katedry letovej prípravy 1973-2004:

 • 1973 – 1984    pík. Ing. Bohumír Horák, CSc.
 • 1984 – 1988    Ing. Alojz Homola
 • 1988 – 2004    doc. Ing. Ján Bálint, CSc.


Členovia Katedry letovej prípravy 1973-2004:

 • 1986 – 1990    Adamčík Ladislav
 • 1981 – 1982    Andráš Ján
 • 1974 – 2004    Bálint Ján
 • 1973 – 1984    Bednařík Jaroslav
 • 1994 – 2004    Bielek Ivan
 • 1999 – 2002    Bučko Štefan
 • 1993 – 2004    Cieniková Božena
 • 1994 – 2004    Čeklovský Juraj
 • 1990 – 1990    Čižmár Július
 • 1987 – 1994    Človečko Jaroslav
 • 1973 – 1989    Dobias Ladislav
 • 2001 – 2004    Dolinský Jozef
 • 1986 – 2004    Ďurčo Stanislav
 • 2000 – 2004    Fábry Ľubomír
 • 2010 – 2020    Fábry Stanislav
 • 1981 – 1999    Faško Štefan
 • 1974 – 1992    Filipová Mária
 • 1975 – 1977    Fogaš Jozef
 • 2000 – 2004    Hajník Valentín
 • 1988 – 1996    Hakl Fridrich
 • 1983 – 2004    Herczog Viliam
 • 1978 – 1999    Homola Alojz
 • 1973 – 1984    Horák Bohumír
 • 1998 – 2004    Hudáková Vlasta
 • 1990 – 1991    Jaklovský Vladimír
 • 1987 – 1990    Janeček Vladimír
 • 1986 – 1989    Janoušek Jaroslav
 • 1987 – 1990    Jenča Jozef
 • 1973 – 1983    Jirásek Miroslav
 • 1991 – 2003    Kaľavský Ján
 • 2000 – 2001    Kelemen Miroslav
 • 1975 – 1982    Klekner Ján
 • 1975 – 1988    Klempíř Jiří
 • 1983 – 1989    Klíč Vladimír
 • 1988 – 1994    Krajčovičová Alžbeta
 • 1986 – 2002    Krokusová Helena
 • 1983 – 1987    Kubů Jiří
 • 1993 – 2001    Kurilla Marián
 • 1993 – 2004    Kútny Ján
 • 1982 – 1983    Labun Ján
 • 1984 – 1992    Lancík Peter
 • 1984 – 1992    Lukačovič Jozef
 • 1996 – 1996    Miklošová Viera
 • 1994 – 1999    Miškay Daniel
 • 1988 – 1992    Moravec Ivan
 • 1976 – 1984    Nebenfür Karel
 • 1983 – 1989    Niesner Miroslav
 • 1989 – 1990    Noga Milan
 • 1993 – 2001    Orlita Radomír
 • 1974 – 1986    Perháč Bartolomej
 • 1973 – 1988    Perháč Jozef
 • 1989 – 2001    Petrů Miroslav
 • 1973 – 1978    Polakovič Ludovít
 • 1990 – 1993    Rajták Juraj
 • 1991 – 1993    Reichstädter Bruno
 • 1981 – 1989    Rezek Miloslav
 • 1973 – 1978    Rondzík Ferdinand
 • 1990 – 1998    Rostáš Dušan
 • 1978 – 1982    Sklenár Miroslav
 • 1979 – 1990    Strachura Milan
 • 1973 – 1986    Struhár Ignác
 • 1987 – 1999    Szabo Gustáv
 • 1989 – 1998    Šika Václav
 • 2000 – 2004    Štofka Stanislav
 • 1981 – 1988    Tavernáro Karel
 • 1991 – 1994    Tichá Helena
 • 2021 –             Tobisová Alica
 • 1992 – 1998    Tvrdoň Michal
 • 2000 – 2004    Tupta Róbert
 • 1985 – 1989    Uhnák Ján
 • 1999 – 2002    Vinař Vít
 • 1989 – 1997    Vondra Vratislav
 • 1990 – 2003    Vožník Ladislav
 • 1983 – 1989    Záhorčák František