Katedry

Katedra manažmentu leteckej prevádzky

Display portlet menu

Katedra manažmentu leteckej prevádzky

Katedra manažmentu leteckej prevádzky zabezpečuje výučbu predmetov zameraných na riadenie a manažment podnikov v leteckej doprave, bezpečnosť v leteckej doprave, problematiku ľudského faktora, prevádzku v leteckej doprave, práva a informatizácie leteckých manažérskych špecializácií.

Garantuje vysokoškolské vzdelávanie poskytované:

 • v 1. stupni vysokoškolského vzdelávania v bakalárskom študijnom programe Manažérstvo leteckej dopravy v špecializácii Manažment v leteckej doprave a Bezpečnostná ochrana v leteckej doprave
 • v 2. stupni vysokoškolského vzdelávania v inžinierskom študijnom programe Manažérstvo leteckej dopravy v špecializácii Manažment v leteckej doprave a Bezpečnosť a bezpečnostná ochrana v leteckej doprave
 • v 3. stupni vysokoškolského vzdelávania v doktorandskom študijnom programe Riadenie leteckej dopravy

Vykonáva vedecko-výskumnú činnosť v oblasti vybraných problémov manažmentu leteckej prevádzky s dôrazom na manažment a marketing leteckých spoločností, ekonomické aspekty leteckých spoločností, problematiku organizácie činností a logistiku letísk, bezpečnosť leteckej dopravy a informačné systémy v manažmente leteckej dopravy.

 

Vedúci katedry

Ing. Peter Koščák, PhD., Ing.Paed.IGIP
Vedúci katedry

tel.: +421 55 602 6186, +421 918 691 174
e-mail: peter.koscak@tuke.sk, kmlp.lf@tuke.sk
web: people.tuke.sk/peter.koscak

Zástupca vedúceho katedry

Ing. Edina Jenčová PhD., Ing.Paed.IGIP
Zástupkyňa vedúceho katedry

tel.: +421 55 602 6134
e-mail: edina.jencova@tuke.sk

Sekretariát katedry

Ing. Lucia Vargová
Sekretariát katedry

tel.: +421 55 602 6163
e-mail: lucia.vargova@tuke.sk

Zamestnanci katedry

prof. Ing. Milan Džunda, CSc.
Profesor

tel.: +421 55 602 6141
e-mail: milan.dzunda@tuke.sk

Dr.h.c. prof.h.c. doc. Ing. Stanislav Szabo, PhD., MBA, LL.M., mim. prof.
Profesor

tel.: +421 55 602 6163
e-mail: stanislav.szabo@tuke.sk

doc. Ing. Monika Blišťanová, PhD., MBA, LL.M.
Docent

tel.: +421 55 602 6192
e-mail: monika.blistanova@tuke.sk

Mgr. Peter Čekan, PhD.
Odborný asistent

tel.: +421 55 602 6126
e-mail: peter.cekan@tuke.sk

Ing. Peter Dzurovčin, PhD.
Odborný asistent

tel.: +421 55 602 6197
e-mail: peter.dzurovcin@tuke.sk

Ing. Jozef Galanda, PhD., Ing.Paed.IGIP
Odborný asistent
Študijný poradca

tel.: +421 55 602 6133
e-mail: jozef.galanda@tuke.sk
web: people.tuke.sk/jozef.galanda

Ing. Peter Hanák, PhD.
Odborný asistent

tel.: +421 55 602 6198
e-mail: peter.hanak@tuke.sk

Ing. Sebastián Makó, PhD.
Odborný asistent

tel.: +421 55 602 6197
e-mail: sebastian.mako@tuke.sk

Ing. Lucia Melníková, PhD., Ing.Paed.IGIP
Odborný asistent
Manažér pre mobility študentov

tel.: +421 55 602 6195
e-mail: lucia.melnikova@tuke.sk

Ing. Ing. Stanislav Szabo, PhD., MBA
Odborný asistent

tel.: +421 55 602 6132
e-mail: stanislav.szabo.2@tuke.sk

Doktorandi

Ing. Miroslava Čičváková
Interný doktorand

tel.: +421 55 602 6190
e-mail: miroslava.cicvakova@tuke.sk

Mgr. Martina Koščáková, MA
Interný doktorand

tel.: +421 55 602 6106
e-mail: martina.koscakova@tuke.sk

Ing. Agnes Horvat
Interný doktorand

tel.: +421 55 602 6197
e-mail: agnes.horvat@tuke.sk

Ing. Dávid Pastír
Interný doktorand

tel.: +421 55 602 6185
e-mail: david.pastir@tuke.sk

Ing. Patrik Šváb
Interný doktorand

tel.: +421 55 602 6185
e-mail: patrik.svab@tuke.sk

Ing. Michaela Tirpáková
Interný doktorand

tel.: +421 55 602 6190
e-mail: michaela.tirpakova@tuke.sk

Ing. Simona Bernáthová
Externý doktorand

tel.: +421 55 602 6200
e-mail: simona.bernathova@student.tuke.sk

Ing. Viera Dulinová
Externý doktorand

tel.: +421 55 602 6200
e-mail: viera.dulinova@student.tuke.sk

Ing. Jaroslav Hura
Externý doktorand

tel.: +421 55 602 6200
e-mail: jaroslav.hura@student.tuke.sk

Ing. Marián Jančik
Externý doktorand

tel.: +421 55 602 6200
e-mail: marian.jancik@student.tuke.sk

Ing. Kvetoslav Kmec
Externý doktorand

tel.: +421 55 602 6200
e-mail: kvetoslav.kmec@student.tuke.sk

Ing. Branislav Lancik
Externý doktorand

tel.: +421 55 602 6200
e-mail: branislav.lancik@student.tuke.sk

Ing. Katarína Melasová
Externý doktorand

tel.: +421 55 602 6200
e-mail: katarina.melasova@tuke.sk

Ing. Beáta Ovčáčková
Externý doktorand

tel.: +421 55 602 6200
e-mail: beata.ovcackova@student.tuke.sk

Ing. Matej Ovčiarka
Externý doktorand

tel.: +421 55 602 6200
e-mail: matej.ovciarka@student.tuke.sk

Ing. Beáta Semrádová
Externý doktorand

tel.: +421 55 602 6200
e-mail: beata.semradova@student.tuke.sk

Ing. Milan Šulgan
Externý doktorand

tel.: +421 55 602 6200
e-mail: milan.sulgan@student.tuke.sk

Ing. Andrej Uličný
Externý doktorand

tel.: +421 55 602 6200
e-mail: andrej.ulicny@student.tuke.sk

 


História katedry

Katedra manažmentu leteckej prevádzky vznikla 1.9.2004 ako jedno z vedeckopedagogických pracovísk Ústavu aeronautiky pri zlúčení Vojenskej leteckej akadémie generála M. R. Štefánika s Technickou univerzitou v Košiciach v zmysle zákona č. 455/2004 Z.z. a zákona č. 131/2002 Z.z. o vysokých školách.

Po ukončení transformačného procesu 1.2.2005 sa stala súčasťou Leteckej fakulty. Pracovníci katedry majú dlhoročné skúsenosti z prípravy civilných aj vojenských leteckých špecialistov, pilotov a ostatných príslušníkov letectva v oblasti manažmentu leteckej prevádzky, keďže Katedra MLP sa transformovala z Katedry operačného a bojového použitia letectva – jej predchodkyne, ktorá bola súčasťou Vojenskej leteckej akadémie v Košiciach.


Vedúci Katedry manažmentu leteckej prevádzky:

 • 2005 – 2006    prof. RNDr. Michal Tkáč, CSc.
 • 2006 – 2008    Ing. Ľuboš Socha, PhD., PhD.
 • 2008 – 2015    doc. Ing. Slavomír Kiš, CSc.
 • 2015 –             Ing. Peter Koščák, PhD., ING.PAED.IGIP


Členovia Katedry manažmentu leteckej prevádzky:

 • 2005 – 2015    Bačík Ján
 • 2005 – 2015    Bajusz Pavol
 • 2005 – 2018    Begera Vladimír
 • 2018 – 2021    Blaško Daniel
 • 2018 – 2021    Czarnecki Pawel
 • 2005 – 2005    Čech Miroslav
 • 2007 –             Čekan Peter
 • 2020 –             Dzurovčin Peter
 • 2008 –             Džunda Milan
 • 2015 – 2017    Ferenc Ján
 • 2017 –             Hanák Peter
 • 2015 – 2018    Hurná Soňa
 • 2015 –             Jenčová Edina
 • 2005 – 2019    Kiš Slavomír
 • 2008 – 2015    Klír Róbert
 • 2010 – 2012    Koblen Ivan
 • 2015 – 2021    Kolesár Ján
 • 2014 –             Koščák Peter
 • 2018 –             Liptáková Dorota
 • 2020 –             Makó Sebastián 
 • 2015 –             Melníková Lucia
 • 2008 – 2013    Mihalčová Miroslava
 • 2007 – 2013    Pohovej Jozef
 • 2005 – 2015    Poprenda Ján
 • 2010 – 2013    Pružinský Michal
 • 2015 – 2017    Puliš Pavel
 • 2010 – 2017    Rajnec Vojtech
 • 2007 – 2015    Rozenberg Róbert
 • 2019 – 2021    Schillerová Henrieta
 • 2005 – 2021    Socha Ľuboš
 • 2005 –             Szabo Stanislav
 • 2018 –             Szabo Stanislav ml.
 • 2007 – 2011    Šestina Rudolf
 • 2005 – 2018    Timková Helena
 • 2005 – 2006    Tkáč Michal
 • 2010 – 2021    Tobisová Alica
 • 2018 –             Vajdová Iveta
 • 2005 – 2005    Vavřínek Luděk
 • 2005 – 2006    Závarská Zuzana