Dekanát fakulty

Sekretariát dekana

Ing. Jarmila Lechová, PhD.

tel.: +421 55 602 6102
e-mail: jarmila.lechova@tuke.sk

Študijný referát

Kamila Ondová

Vedúca študijného referátu

tel.: +421 55 602 6115
e-mail: kamila.ondova@tuke.sk
e-mail: studijne.lf@tuke.sk

Ing. Monika Banik

Referentka

tel.: +421 55 602 6109
e-mail: monika.banik@tuke.sk
e-mail: studijne.lf@tuke.sk

Referát pre vzdelávanie

Jana Jakubišinová

Referentka

tel.: +421 55 602 6114
e-mail: jana.jakubisinova@tuke.sk

Referát pre vedu a výskum

Ing. Martina Melicherová

Referentka pre vedu, výskum a štúdium 3. stupňa

tel.: +421 55 602 6108
tel.: +421 55 602 6195
e-mail: martina.melicherova@tuke.sk
e-mail: rvvz.lf@tuke.sk

Personálny referát

Ing. Viera Jachymec Foľková

Referentka personálnej činnosti

tel.: +421 55 602 6105
e-mail: viera.jachymec.folkova@tuke.sk
e-mail: pr.lf@tuke.sk

Referát pre rozvoj a propagáciu

Zdenka Šutáková

Referentka pre rozvoj a propagáciu

tel.: +421 55 602 6124
tel.: +421 918 949 889
e-mail: zdenka.sutakova@tuke.sk

Ekonomický referát

Ing. Mária Melníková

Referentka fakturácií a verejného obstarávania

tel.: +421 55 602 6112
tel.: +421 918 717 400
e-mail: maria.melnikova@tuke.sk

Mgr. Andrea Ivanková

Referentka pre štátnu pokladňu, financovanie a rozpočet

tel.: +421 55 602 6196
e-mail: andrea.ivankova@tuke.sk

Jarmila Muchová

Referentka pokladne, majetku a pracovných ciest

tel.: +421 55 602 6113
e-mail: jarmila.muchova@tuke.sk

Prevádzkový referát

Ing. Ján Bodnár

Vedúci prevádzkového referátu

tel.: +421 918 717 407
e-mail: jan.bodnar.2@tuke.sk

Ing. Oto Malenčík

Správca IKT

tel.: +421 55 602 6110
tel.: +421 918 717 453
e-mail: oto.malencik@tuke.sk