Pracoviská fakulty

Organizácia PARA

Výcviková organizácia pre parašutizmus

Výcviková organizácia pre vzdelávanie v oblasti vojenského parašutizmu

Letecká fakulta TUKE ponúka vzdelávanie/výcvik v oblasti parašutizmu, ktoré je prioritne určené príslušníkom Ozbrojených síl SR a je tiež určené príslušníkom domácich a zahraničných bezpečnostných, silových a záchranárskych zložiek.

Cieľom vzdelávacej aktivity je poskytnúť absolventom vedomosti a zručnosti pre správne a bezpečné vykonávanie parašutistických činností prostredníctvom teoretického a praktického výcviku.

Školenie odborníkov pre parašutizmus sa vykonáva v nasledovných špecializáciách, odbornostiach, resp. zručnostiach:

V zmysle predpisov Let-3-16 a Výs-3-1:

 1. základný parašutistický výcvik na okrúhlom výsadkovom padáku v klasickom usporiadaní,
 2. základný parašutistický výcvik na padáku typu krídlo,
 3. preškolenie na nový typ padákovej techniky,
 4. výcvik voľného pádu na okrúhlom výsadkovom padáku v klasickom usporiadaní,
 5. pokračovací výcvik voľného pádu,
 6. zoskoky na obmedzenú plochu,
 7. zoskoky v noci,
 8. zoskoky do vody,
 9. zoskoky so záchranným padákom,
 10. zoskoky z malej výšky,
 11. zoskoky s kontajnerom a s ďalším výstrojom a výzbrojou,
 12. HALO a HAHO zoskoky,
 13. balič padákov,
 14. vysadzovač.

V zmysle smerníc V-PARA-1 a V-PARA-2:

 1. základný parašutistický výcvik na padáku typu krídlo,
 2. výcvik voľného pádu metódou zádržka,
 3. výcvik voľného pádu metódou AFF,
 4. športoví pokračovací výcvik,
 5. skupinová akrobacia počas voľného pádu v prsnej polohe (FS, RW),
 6. skupinová akrobacia počas letu na otvorených padákoch (CRW),
 7. voľné lietanie počas voľného pádu (FF),
 8. pilotovanie a pristávanie na vysokorýchlostných padákoch (CP),
 9. cvičiteľ AFF,
 10. inštruktor AFF,
 11. tandem pilot,
 12. balič padákov,
 13. balič záložných padákov,
 14. zoskoky s vlajkou alebo s dymovnicou.

Kritéria pre zaradenie osôb do vzdelávacej aktivity sú dané predpismi Let-3-16, resp. Výs-3-1 alebo smernicami V-PARA-1 a V-PARA-2.

Kontakt

Technická univerzita v Košiciach
Letecká fakulta
Výcviková organizácia pre parašutizmus
Rampová 7
041 21 Košice

Zabezpečenie kurzov, zodpovedná osoba:

Peter Kaľavský
email: peter.kalavsky@tuke.sk