Pracoviská fakulty

Organizácia ASVT a LZ

Výcviková organizácia pre ASVT a LZ

Výcviková organizácia pre vzdelávanie v oblasti alternatívnych spôsobov vysadenia  a transportu osôb a nákladu pomocou vrtuľníkov (ďalej len ASVT) a v oblasti leteckej záchrany (ďalej len LZ) s využitím lanových a nelanových postupov

Letecká fakulta TUKE ponúka vzdelávanie/výcvik v oblasti ASVT a LZ, ktoré je prioritne určené príslušníkom Ozbrojených síl SR a je tiež určené príslušníkom domácich a zahraničných bezpečnostných, silových a záchranárskych zložiek.

Cieľom vzdelávacej aktivity je poskytnúť absolventom vedomosti a zručnosti pre správne a bezpečné vykonávanie ASVT a LZ prostredníctvom teoretického a praktického výcviku.

Školenie odborníkov pre ASVT a LZ v nasledovných špecializáciách, odbornostiach, resp. zručnostiach:

Školenie odborníkov pre ASVT a LZ sa vykonáva pre konkrétne typy vrtuľníkov a pozostáva zo školenia v nasledovných špecializáciách, v základnom variante v dennej dobe a nad zemským povrchom s možnosťou rozšírenia o nočnú dobu a nad vodnou hladinou (podľa požiadaviek objednávateľa kurzu):

 1. nelanové techniky
 2. lanové techniky s využitím horolezeckého výstroja a prostriedkov osobného zabezpečenia pre práce vo výškach a nad voľnou hĺbkou (zlanenie RAPPELLING a podvesy)
 3. lanové techniky s využitím hrubého lana
  • Fast Rope Insertion and Extraction System (FRIES)
  • Special Patrol Insertion Extraction System (SPIES)
  • transport osôb pomocou plošiny AIRTEP
 4. lanové techniky s využitím lanového rebríka
 5. transport osôb palubným žeriavom
 6. manipulant nákladu

Kritéria pre zaradenie osôb do vzdelávacej aktivity sú špecifikované v schválenej príručke Leteckej fakulty TUKE pre vzdelávanie v oblasti ASVT a LZ.

Kontakt

Technická univerzita v Košiciach
Letecká fakulta
Výcviková organizácia pre ASVT a LZ
Rampová 7
041 21 Košice

Zabezpečenie kurzov
Zodpovedná osoba: Peter Kaľavský
email: peter.kalavsky@tuke.sk