Organizácia Meteo

Organizácia Meteo pre vzdelávanie v oblasti Leteckej meteorológie a Meteorologickej služby Ozbrojených síl SR. 

Letecká fakulta TUKE ponúka vzdelávanie/výcvik v oblasti školenia odborníkov v oblasti Leteckej meteorológie a Meteorologickej služby Ozbrojených síl SR. 

Výcviková organizácia pre školenie odborníkov v oblasti Leteckej meteorológie a Meteorologickej služby Ozbrojených síl SR je integrovaná do štruktúr LF, na Katedre letovej prípravy.  

Vstupné požiadavky
Podmienkou prijatia do kurzu školenia odborníkov v oblasti Leteckej meteorológie a Meteorologickej služby Ozbrojených síl SR je dosiahnutie úplného stredného alebo úplného stredného odborného vzdelania a prihlásenie sa do kurzu na predpísanom tlačive „Prehlásenie účastníka kurzu“. 

Ciele kurzu
Cieľom kurzu je poskytnúť absolventom vedomosti a zručnosti pre odborné spracovanie meteorologických materiálov a poskytovanie meteorologických produktov lietajúcemu personálu, veliteľstvám a štábom pri taktickej i operatívnej fáze rozhodovacieho a plánovacieho procesu.  

Výcviková organizácia zohľadňuje nasledovnú platnú legislatívu OS SR: 

 • Vojenský predpis o lietaní 
 • SPA-2-3/MET 
 • predpis LET-10-2 
 • predpis LET-10-3/1 
 • predpis LET-10-3/2 
 • predpis LET-10-4 
 • predpis LET-10-5. 
 • Vykonávacie nariadenie komisie (EÚ) 2017/373 z 1. marca 2017 článok 6. písm.e) 
 • Annex V to ED decision 2017/001/R, Acceptable Means of Compliance (AMC) and Guidance material(GM) to Part-MET, Specific requirements for providers of meteorological services 
 • EASA Annex I – Part FCL, SUBJECT 050 – METEOROLOGY, str. 496 až 532 
 • ICAO Annex 3 to the Convenction on Civil Aviation Meteorological Service for Intenational Air Navigation 

 

Školenie odborníkov v oblasti Leteckej meteorológie a odborníkov Meteorologickej služby pozemných síl sa vykonáva v nasledovných blokoch: 

BLOK I. VŠEOBECNÁ METEOROLÓGIA 

 1. Atmosféra: zloženie, rozsah, vertikálne členenie, atmosférické prvky a javy teplota, prenos tepla, vertikálny teplotný gradient, denný a ročný chod, tlak , izobary, redukcia tlaku, tlaková níž/výš v prízemnej vrstve a vo výške. 
 2. Atmosféra: hustota, vzťah tlaku, teploty a hustoty, medzinárodná štandardná atmosféra ISA, barometrické meranie výšky – princíp. 
 3. Atmosféra: barometrická výška, hustotná výška, skutočná výška, výška nad letiskom, nadmorská výška, letová hladina, tlaková a teplotná oprava, orograficky zrýchlené prúdenie. 
 4. Vietor: definícia a meranie, vznik vetra, sila tlakového gradientu, Coriolisova sila, sila trenia, odstredivá sila, geostrofický a gradientový vietor, zmena s výškou a teplotou, turbulencia, stojaté vlny. 
 5. Vietor: všeobecná (globálna) cirkulácia, sekundárna cirkulácia, miestne vetry, katabatický aanabatický vietor, bríza, dýzové prúdenie, CAT. 
 6. Termodynamika: vlhkosť, napätie vodných pár, špecifická, relatívna a absolútna vlhkosť, zmiešavací pomer, rosný bod, zmeny skupenstva, latentné teplo. 
 7. Termodynamika: nenasýtená a nasýtená adiab., stabilné a instabilné zvrstvenie, konvekcia,konvekčná oblačnosť. 
 8. Oblačnosť: vznik oblačnosti, konvekcia, advekcia, typy oblakov, vplyv zvrstvenia na vývoj a tvar oblakov, letové podmienky v jednotlivých druhoch oblakov. 
 9. Dohľadnosť: hmla, dymno, zákal, radiačná, advekčná, a hmla z odparovania, frontálna hmla, orografická hmla, priemyselný a prachový zákal. 
 10. Zrážky: vznik zrážok, druhy zrážok v závislosti na type oblačnosti, pretváranie zrážok v oblakoch. 
 11. Vzduchové hmoty a fronty: typy vzduchových hmôt, frontálne rozhrania medzi vzduchovými hmotami, teplý front, studený front, stacionárny front, teplý sektor, oklúzia frontu, životný cyklus frontov . 
 12. Tlakové systémy: poloha hlavných tlakových útvarov, anticyklóny, hrebene, subsidencie, nefrontálne cyklóny, brázdy, sekundárne a orografické tlakové níže, tropické cyklóny. 
 13. Klimatológia: klimatické oblasti, tropická klimatológia, intertropická zóna konvergencie, monzún, pasáty, východné vlny, typické situácie v str. Európe, miestne počasie, sezónne vetry. 

BLOK II. LETECKÁ METEOROLÓGIA 

 1. Námraza: podmienky tvorby a rastu, druhy námrazy, riziká letu v námrazových podmienkach, oblietanie predpovedné metódy. 
 2. Turbulencia: vznik, druhy, vplyvy na let, turbulencia v bezoblačnom priestore (CAT), strih vetra, definícia, podmienky vzniku, riziká letu,  predpovedné metódy. 
 3. Búrky: podmienky vzniku, štruktúra, vývojové štádia, čiara húľav, búrkové bunky, elektrické javy, účinky blesku, downburst, microburst, vyhýbanie sa búrkam, podmienky vzniku tornád, predpovedné metódy. 
 4. Inverzia a stratosféra: prízemná a výšková inverzia, podmienky v tropopauze a v stratosfére, vplyv na výkonnosť lietadla, vplyv ozónu a radiácie. 
 5. Lietanie v horách: orografické vplyvy na oblačnosť a zrážky, frontálne pohyby, vertikálne pohyby, vlny, strih vetra, turbulencia, námraza, údolné inverzie. 
 6. Znížená dohľadnosť: dymno, dym, prach piesok, zrážky, zvírený sneh, mikrometeorológia, predpovedné metódy. 
 7. Meteorologické pozorovania: prízemné pozorovanie, pozorovanie v horných vrstvách, satelitné pozorovania, radarové pozorovanie, hlásenia z lietadiel. 
 8. Meteorologické mapy: mapy význačného počasia, prízemné mapy, výškové mapy. 
 9. Symboly na mapách: tlakové útvary, fronty, zrážky, hmly, nebezpečné javy. 
 10. Letecké meteorologické správy: METAR, TAF, SPECI, SIGMET, SNOWTAM, GAMET, stav dráhy. 
 11. Meteorologické rozhlasové správy: VOLMET, ATIS, HF-VOLMET. 
 12. Predletové informácie: dokumentácia, meteorologický briefing. 
 13. Zvláštne výstrahy: strih vetra v nízkych hladinách, inverzie, SIGMET VA, Radioactive MaterialWarnings, príprava podkladov. 

BLOK III. PRAKTICKÉ CVIČENIA  

 1. Analýza prízemných máp.
 2. Analýza máp absolútnej a relatívnej topografie.
 3. Analýza SKEW-T.
 4. Interpretácia satelitných a radarových snímkov.
 5. Základné predpovedné metódy teploty, vetra, dohľadnosti, vznik a rozpad hmiel, predpovedanie oblačnosti, búrok, turbulencie a námrazy.
 6. Meteorologický brífing.
 7. Praktické preskúšanie.

 

Kontakt
Technická univerzita v Košiciach
Letecká fakulta
Výcviková organizácia pre základný výcvik RLP
Rampová 7
041 21 Košice

Zabezpečenie kurzov 
Zodpovedná osoba: Ing. Ladislav Choma 
Email: ladislav.choma@tuke.sk

 

Povolenie na vzdelávanie v oblasti leteckej meteorologickej služby vydané Odborom štátnej správy vo vojenskom letectve Ministerstva obrany Slovenskej republiky

MonTueWedThuFriSatSun
Loading backend data