Znalecký ústav v odbore Letecká doprava

Display portlet menu

Znalecký ústav v odbore Letecká doprava

Znalecký ústav na Technickej univerzite v Košiciach v odbore 040000 DOPRAVA LETECKÁ je expertné pracovisko, ktoré poskytuje odborným vyšetrením príčin leteckej nehody podklady pre súdne konanie, ktoré uzatvára svojím rozhodnutím trestnoprávnu zodpovednosť účastníkov leteckej nehody.

Kontaktujte nás na telefónnom čísle: +421 55 602 6102, alebo na emailovej adrese dekan.lf@tuke.sk

Osoba zodpovedná za výkon znaleckej činnosti Znaleckého ústavu: prof. Ing. Dušan Katunský, CSc.
Štatutárny zástupca pri výkone znaleckej činnosti v odbore Doprava letecká: doc. Ing. Peter Korba, PhD., Ing.Paed.IGIP
Špecifické miesto výkonu znaleckej činnosti v odbore Doprava letecká: Letecká fakulta, Rampová 7, 041 21 Košice

Znalci nášho ústavu:

doc. Ing. Dušan Neštrák, CSc., evidenčné č.: 915044
Ing. Peter Kaľavský, PhD., evidenčné č.: 915183
Ing. Miroslav Hájek, evidenčné č.: 910998