Students

Study literature

Study literature store

Sale in the building of the Dean's Office of the TUKE Faculty of Aeronautics, ID: 018, Rampová 7, 041 21 Košice.
Contact: Bc. Jana Jakubišinová, phone: +421 55 602 6114, e-mail: jana.jakubisinova@tuke.sk

Opening hours:
Monday 07:30 – 08:00
Wednesday 13:00 – 14:00
Thursday 13:00 – 14:00

 

Procedure for purchasing publications and literature on invoice:

The customer sends by e-mail:

  • in the case of a natural person (e.g. student, non-VAT payer) - name, surname, address, e-mail and telephone contact
  • in the case of a legal entity: identification data of the company - ID number, VAT ID number, indicate whether or not it is a VAT payer.

Based on this data, the faculty will prepare an invoice, which will be sent to the customer by e-mail. After payment of the invoice, the goods will be sent to the customer. The account number and variable symbol will be indicated on the invoice. The variable symbol will be the invoice number.

Postage and packaging is 5 euros.

Matej Antoško a kolektív
Letecké predpisy
price 10,- €

Ladislav Choma a kolektív
Letecká meteorológia I.
price 12,- €

Róbert Rozenberg a kolektív
Ľudské faktory v riadení letovej prevádzky II.
price 10,- €

Róbert Rozenberg a kolektív
Ľudské faktory v riadení letovej prevádzky I.
price 10,- €

Kamil Glovňa
Lietali sme MiG-29
Obrazy zo života slovenských stíhačov 1993 - 2016

price 18,- €

Vladimír Koláček
Obsluhoval som MiG-y
Život pozemných špecialistov pri lietadlách MiG-21, 23 a 29

price 18,- €

Marek Košuda – Ján Séra – Stanislav Szabo jr. – Monika Blišťanová 
15 rokov Leteckej fakulty
price 15,- €

Dušan Neštrák – Stanislav Szabo
Aerodynamika a mechanika letu
price 30,- €

Ján Kolesár – Peter Koščák – Stanislav Szabo
Letecké pohonné hmoty
price 12,- €

Stanislav Szabo – Dorota Liptáková – Iveta Vajdová
Ako na záverečné práce a štátne záverečné skúšky?
price 10,- €

František Adamčík – Martin Schrötter
Elektrické systémy lietadiel I.
price 6,- €

Ladislav Tomčo – Katarína Tibenská
Fyzika I.
price 6.- €

Stanislav Szabo – Róbert Rozenberg – Peter Kaľavský
Civilné dopravné lietadlá IV. – Boeing
price 18,- €

Stanislav Szabo – Róbert Rozenberg – Milan Džunda
Civilné dopravné lietadlá III.
Turbovrtuľové dopravné lietadlá
price 18.- €

Alica Tobisová – Edina Pappová
Základy ekonomiky leteckej dopravy
price 6.- €

Ivan Koblen – Stanislav Szabo
Manažment životného cyklu leteckej techniky II.
Download

Robert Bréda – Marek Češkovič – Tomáš Vaispacher
Systém optimalizácie letu FMS
price 9,- €

Jakub Kraus – Peter Vittek – Stanislav Szabo
Moderní přístup k hodnocení provozní bezpečnosti v letectví
Download

Ivan Koblen – Stanislav Szabo
Manažment životného cyklu leteckej techniky I.
Download

Vladimír Vlasák – Marek Češkovič
Charakteristiky leteckej techniky
price 10,- €

Kristína Budajová – Viera Mislivcová
Matematika 2
price 6,- €

Kristína Budajová – Viera Mislivcová
Vybrané kapitoly z aplikovanej matematiky pre leteckých inžinierov
price 6,- €

Peter Koščák – František Olejník – Ján Ferenc
Riadenie prevádzky letísk
price 6,- €

Michal Pružinský – Branislav Lajoš
Podnikový controlling
price 8,- €

Bohuslava Mihalčová – Michal Pružinský – Jozefína Hvastová – Rudolf Zach
Podnikové plánovanie
price 9,- €

Ján Ferenc – Peter Koščák – Martin Petruf – Lucia Krchová
Ekonomika prevádzky letísk
price 9,- €

Ján Kolesár – Martin Petruf
Logisticko – obslužné procesy v leteckej doprave
price 13,- €

Bohuslava Mihalčová – Anna Vistánová – Iveta Podoľáková – Michaela Bruothová
Pracovný zošit z manažmentu
price 6,- €

František Adamčík – Tomáš Vaispacher – Vladimír Vlasák
Prístrojové systémy
price 6,- €

František Adamčik – Róbert Bréda – Rudolf Andoga – Ján Kabát
Avionické systémy I.
price 10,- €

Ľubomír Fábry – Matej Antoško – Peter Korba
Procedurálne riadenie letovej prevádzky
price 9,- €

Stanislav Fábry – Juraj Hub
Skúšanie leteckých konštrukcií
price 12,- €

Stanislav Ďurčo
Využitie rádionavigačných systémov
price 12,- €

Stanislav Ďurčo
Výpočty v leteckej navigácii
price 15,- €

Jiří Pruša a kol.
Svet leteckej dopravy
price 10.- €

Eva Komová
Prehľad základov fyziky pre letecké odbory
price 8.- €

Róbert Bréda – Ján Čižmár – Miloš Soták – Vladimír Beňo
Letecké prístroje
price 25,- €

Marián Hocko
Letecká legislatíva pre personál údržby
price 5.- €

Ján Poprenda – Róbert Rozenberg – Peter Čekan – Anna Čekanová
Ľudský faktor v letectve
price 7.- €

Ján Kolesár
Ochrana civilného letectva pred činmi protiprávneho zasahovania
price 10,- €

Alica Tobisová – Stanislav Szabo
Ekonomika leteckého podniku II.
price 5,- €

Ján Bačík – Martin Jezný
Modelovanie činnosti letectva
price 13,- €

 

Textbooks for the theoretical training of transport pilots according to the JAR-FCL-1 regulation

Kulčák: (010 00) Letecký zákon a postupy ATC 27,- €
Kulčák: (021 01 a 021 04) Drak a systémy, nouzové vyb. let. 22,- €
Kulčák: (021 02) Elektrický systém 17,- €
Kulčák: (021 03) Pohonná jednotka 21,- €
Kulčák: (022 00) Přístrojové vybavení 17,- €
Kulčák: (032 00) Výkonnost 11,- €
Kulčák: (033 00) Plánování letu a monitorování letu 13,- €
Kulčák: (040 00) Lidská výkonnost a omezení 9,- €
Kulčák: (061 00) Obecná navigace 26,- €
Kulčák: (071 00) Provozní postupy 13,- €
Kulčák: (081 00) Základy letu 21,- €

Textbooks according to regulation Part 66

Hykšová: M1,2 Matematika/fyzika 12,- €
Vysoký: M3,4 Základy elektrotechniky/elektroniky 11,- €
Draxler: M5 Digitální technologie 11,- €
Beňo: M6 Materiály a zákl. stroj. součástky 14,- €
Teichl: M8 Základy aerodynamiky 11,- €
Šulc: M9 Lidský činitel 11,- €
Němec: M10 Letecká legislativa 10,- €
Slavík: M13 Aerodynamika, konstr. a syst. letadel 20,- €
Maršálek: M14 Pohon 5,- €
Maršálek: M16 Pístový motor 11,- €
Huječek: M17 Vrtule 9,- €

Textbooks for the theoretical training of aircraft maintenance technicians 2042/2003 Part 66

Kulčák: Technik údržby letadel (Kategorie BL.L a B1.2) 3,- €
Kulčák: Technik údržby letadel (Kategorie B1.3 a B1.4) 4,- €
Kulčák: Technik údržby letadel (Kategorie B2) 5,- €

Publications

Volner: Letecká radiotechnika – Základy elektroniky pro piloty 12,- €
Volner: Letecká radiotechnika – Fyzikální zákony a nomogramy 10,- €
Šulc: Lidský činitel v údržbě letadel 14,- €