Študenti

Študijná literatúra

Predajňa študijnej literatúry

Predaj v budove Dekanátu Leteckej fakulty TUKE , č.d.: 018, Rampová 7, 041 21 Košice.
Kontakt: Bc. Jana Jakubišinová, tel.: +421 55 602 6114, e-mail: jana.jakubisinova@tuke.sk

Otváracie hodiny:
Pondelok 07:30 – 08:00
Streda 13:00 – 14:00
Štvrtok 13:00 – 14:00

 

Postup pri nákupe publikácie a literatúry na faktúru:

Objednávateľ pošle e-mailom :

  • v prípade fyzickej osoby (napr. študent, neplatca DPH) - meno priezvisko, adresa, e-mail a telefónny kontakt
  • v prípade právnickej osoby: identifikačné údaje firmy - IČO, IČ DPH, uviesť či je platca DPH, alebo nie.

Na základe týchto údajov fakulta vyhotoví faktúru, ktorá sa mailom pošle objednávateľovi. Po uhradení faktúry sa tovar pošle objednávateľovi. Číslo účtu a variabilný symbol budú uvedené na faktúre. Variabilný symbol bude číslo faktúry.
Poštovné a balné je 5 eur.
 

Matej Antoško a kolektív
Letecké predpisy
cena 10,- €

Ladislav Choma a kolektív
Letecká meteorológia I.
cena 12,- €

Róbert Rozenberg a kolektív
Ľudské faktory v riadení letovej prevádzky II.
cena 10,- €

Róbert Rozenberg a kolektív
Ľudské faktory v riadení letovej prevádzky I.
cena 10,- €

Kamil Glovňa
Lietali sme MiG-29
Obrazy zo života slovenských stíhačov 1993 - 2016

cena 18,- €

Vladimír Koláček
Obsluhoval som MiG-y
Život pozemných špecialistov pri lietadlách MiG-21, 23 a 29

cena 18,- €

Marek Košuda – Ján Séra – Stanislav Szabo jr. – Monika Blišťanová 
15 rokov Leteckej fakulty
cena 15,- €

Dušan Neštrák – Stanislav Szabo
Aerodynamika a mechanika letu
cena 30,- €

Ján Kolesár – Peter Koščák – Stanislav Szabo
Letecké pohonné hmoty
cena 12,- €

Stanislav Szabo – Dorota Liptáková – Iveta Vajdová
Ako na záverečné práce a štátne záverečné skúšky?
cena 10,- €

František Adamčík – Martin Schrötter
Elektrické systémy lietadiel I.
cena 6,- €

Ladislav Tomčo – Katarína Tibenská
Fyzika I.
cena 6.- €

Stanislav Szabo – Róbert Rozenberg – Peter Kaľavský
Civilné dopravné lietadlá IV. – Boeing
cena 18,- €

Stanislav Szabo – Róbert Rozenberg – Milan Džunda
Civilné dopravné lietadlá III.
Turbovrtuľové dopravné lietadlá
cena 18.- €

Ivan Koblen – Stanislav Szabo
Manažment životného cyklu leteckej techniky II.
Stiahnuť

Robert Bréda – Marek Češkovič – Tomáš Vaispacher
Systém optimalizácie letu FMS
cena 9,- €

Jakub Kraus – Peter Vittek – Stanislav Szabo
Moderní přístup k hodnocení provozní bezpečnosti v letectví
Stiahnuť

Ivan Koblen – Stanislav Szabo
Manažment životného cyklu leteckej techniky I.
Stiahnuť

Vladimír Vlasák – Marek Češkovič
Charakteristiky leteckej techniky
cena 10,- €

Kristína Budajová – Viera Mislivcová
Matematika 2
cena 6,- €

Kristína Budajová – Viera Mislivcová
Vybrané kapitoly z aplikovanej matematiky pre leteckých inžinierov
cena 6,- €

Peter Koščák – František Olejník – Ján Ferenc
Riadenie prevádzky letísk
cena 6,- €

Michal Pružinský – Branislav Lajoš
Podnikový controlling
cena 8,- €

Bohuslava Mihalčová – Michal Pružinský – Jozefína Hvastová – Rudolf Zach
Podnikové plánovanie
cena 9,- €

Ján Ferenc – Peter Koščák – Martin Petruf – Lucia Krchová
Ekonomika prevádzky letísk
cena 9,- €

Ján Kolesár – Martin Petruf
Logisticko – obslužné procesy v leteckej doprave
cena 13,- €

Bohuslava Mihalčová – Anna Vistánová – Iveta Podoľáková – Michaela Bruothová
Pracovný zošit z manažmentu
cena 6,- €

František Adamčík – Tomáš Vaispacher – Vladimír Vlasák
Prístrojové systémy
cena 6,- €

František Adamčik – Róbert Bréda – Rudolf Andoga – Ján Kabát
Avionické systémy I.
cena 10,- €

Ľubomír Fábry – Matej Antoško – Peter Korba
Procedurálne riadenie letovej prevádzky
cena 9,- €

Stanislav Fábry – Juraj Hub
Skúšanie leteckých konštrukcií
cena 12,- €

Stanislav Ďurčo
Využitie rádionavigačných systémov
cena 12,- €

Stanislav Ďurčo
Výpočty v leteckej navigácii
15,- €

Jiří Pruša a kol.
Svet leteckej dopravy
10.- €

Eva Komová
Prehľad základov fyziky pre letecké odbory
8.- €

Róbert Bréda – Ján Čižmár – Miloš Soták – Vladimír Beňo
Letecké prístroje
25,- €

Marián Hocko
Letecká legislatíva pre personál údržby
5.- €

Ján Poprenda – Róbert Rozenberg – Peter Čekan – Anna Čekanová
Ľudský faktor v letectve
7.- €

Ján Kolesár
Ochrana civilného letectva pred činmi protiprávneho zasahovania
10,- €

Alica Tobisová – Stanislav Szabo
Ekonomika leteckého podniku II.
5,- €

Ján Bačík – Martin Jezný
Modelovanie činnosti letectva
13,- €

 

Učebné texty pre teoretickú prípravu dopravných pilotov podľa predpisu JAR-FCL-1

Kulčák: (010 00) Letecký zákon a postupy ATC 27,- €
Kulčák: (021 01 a 021 04) Drak a systémy, nouzové vyb. let. 22,- €
Kulčák: (021 02) Elektrický systém 17,- €
Kulčák: (021 03) Pohonná jednotka 21,- €
Kulčák: (022 00) Přístrojové vybavení 17,- €
Kulčák: (032 00) Výkonnost 11,- €
Kulčák: (033 00) Plánování letu a monitorování letu 13,- €
Kulčák: (040 00) Lidská výkonnost a omezení 9,- €
Kulčák: (061 00) Obecná navigace 26,- €
Kulčák: (071 00) Provozní postupy 13,- €
Kulčák: (081 00) Základy letu 21,- €

Učebné texty podľa predpisu Part 66

Hykšová: M1,2 Matematika/fyzika 12,- €
Vysoký: M3,4 Základy elektrotechniky/elektroniky 11,- €
Draxler: M5 Digitální technologie 11,- €
Beňo: M6 Materiály a zákl. stroj. součástky 14,- €
Teichl: M8 Základy aerodynamiky 11,- €
Šulc: M9 Lidský činitel 11,- €
Němec: M10 Letecká legislativa 10,- €
Slavík: M13 Aerodynamika, konstr. a syst. letadel 20,- €
Maršálek: M14 Pohon 5,- €
Maršálek: M16 Pístový motor 11,- €
Huječek: M17 Vrtule 9,- €

Učebné texty pre teoretickú prípravu technikov údržby lietadiel 2042/2003 Part 66

Kulčák: Technik údržby letadel (Kategorie BL.L a B1.2) 3,- €
Kulčák: Technik údržby letadel (Kategorie B1.3 a B1.4) 4,- €
Kulčák: Technik údržby letadel (Kategorie B2) 5,- €

Publikácie

Volner: Letecká radiotechnika – Základy elektroniky pro piloty 12,- €
Volner: Letecká radiotechnika – Fyzikální zákony a nomogramy 10,- €
Šulc: Lidský činitel v údržbě letadel 14,- €