Veda a výskum

Konferencie a semináre

Medzinárodná vedecká konferencia Nové trendy v rozvoji letectva

Hlavným cieľom konferencie je poskytnúť priestor na prezentáciu najnovších pokrokov v oblasti riadenia letovej prevádzky, navrhovania lietadiel a leteckých technológií, ako aj otázok vzdelávania, riadenia, plánovania, ktoré ovplyvňujú budúci smer leteckého priemyslu.

 

Medzinárodná vedecká konferencia doktorandov

Cieľom konferencie doktorandov je výmena teoretických a praktických skúseností z výskumu a výučby letectva a príbuzných oblastí. Vedecká orientácia je zameraná na najnovší vývoj leteckého priemyslu a techniky.

 

Medzinárodná vedecká konferencia MOSATT

Hlavným cieľom konferencie je zhodnotenie súčasného stavu bezpečnosti dopravy v nových podmienkach globalizácie a rozširovania EÚ a poskytnúť inšpiráciu pri hľadaní spôsobov znižovania bezpečnostných rizík v rôznych odvetviach dopravy.

 

Medzinárodná vedecká konferencia Aeronautika

Cieľom medzinárodnej vedeckej konferencie je výmena vedecko-výskumných poznatkov a posúdenie praktických výsledkov a skúsenosti v širokom spektre činností rôznych organizácií pôsobiacich predovšetkým v leteckej doprave, a to v oblasti: manažérskej; technickej; spoločensko-vednej.

 

Medzinárodná konferencia Senzorika a magnetometria

Cieľom konferencie je vzájomné informovanie o výskume a vývoji v oblasti magnetických materiálov, magnetometrie a senzoriky

 

Konferencia Vzdušný priestor pre všetkých

Cieľom konferencie je vzájomná výmena poznatkov v oblasti využívania vzdušného priestoru z pohľadu rôznych užívateľov, predstavenie plánovaných zmien v štruktúre vzdušného priestoru a panelová diskusia zameraná na konkrétne otázky účastníkov konferencie.