Veda a výskum

Zameranie

Letecká fakulta Technickej univerzity v Košiciach bola založená ako nástupca Vojenskej leteckej akadémie gen. M. R. Štefánika v Košiciach a už viac ako 15 rokov pôsobí okrem vzdelávania pre leteckých inžinierov, pilotov a ďalší letecký personál  aj v oblasti vývoja a výskumu.  V rámci  výskumných aktivít bolo na fakulte úspešne riešených viac ako 50 národných a medzinárodných projektov, z ktorých bolo publikovaných viac ako 200 výstupov registrovaných v databázach Current Contents Connect (CCC), Web of Science (WOS) a Scopus a podaných viac ako 30 patentov a úžitkových vzorov. 

Hlavné oblasti výskumu:

  • Senzorika a objektová bezpečnosť zahŕňajúca vývoj špeciálnych senzorov a elektronických systémov podľa špecifických požiadaviek užívateľov, vrátane senzorov založených na magnetických mikrodrôtoch a analógových a číslicových obvodov spracovania signálov.
  • Detekcia UAV, palubná elektronika, magnetické merania, spracovanie a vizualizácia signálov
  • Bezpečnosť v letectve, ľudská výkonnosť, modelovanie a analýza prevádzky lietadiel a leteckých postupov.
  • Pátranie a záchrana.
  • Environmentálna bezpečnosť, využitie UAV na detekciu nebezpečných plynov, monitorovanie kvality ovzdušia v priemyselných alebo rizikových oblastiach.
  • Meranie a analýza vyžarovacích charakteristík antén lietadiel v prevádzke alebo v špeciálnej útlmovej komore.
  • Manažment leteckej dopravy a  ľudský faktor v systéme riadenia letovej prevádzky.
  • Počítačom podporovaný dizajn, výroba, výpočty a simulácie, návrh a výroba foriem pre komponenty z plastov a výroba prototypov s použitím 3D tlače a NC strojov, vytváranie. CAD/CAM modelov aj s využitím 3D skenera.
  • Kozmické technológie s dôrazom na vývoj magnetických senzorov a aktuátorov  pre satelity triedy CubeSat, kalibráciu a analýzu senzorov s využitím štatistických algoritmov a algoritmov využívajúcich neurónové siete. Medzi najnovšie aktivity v tejto oblasti patrí spolupráca na návrhu a testovaní rôznych konštrukčných prvkov nanosatelitov.

Our profile