Akademický senát

Uznesenia

 • 2022

  • 04.11.2022
   Uznesenia z mimoriadneho zasadnutia Akademického senátu LF TUKE zo dňa 04.11.2022 

  • 10.10.2022
   Uznesenia z mimoriadneho zasadnutia Akademického senátu LF TUKE zo dňa 10.10.2022

  • 12.09.2022
   Uznesenia z riadneho zasadnutia Akademického senátu LF TUKE zo dňa 12.09.2022

  • 25.08.2022
   Uznesenia z mimoriadneho zasadnutia študentskej časti Akademického senátu LF TUKE zo dňa 25.08.2022

  • 23.08.2022
   Uznesenie z korešpondenčného hlasovania Akademického senátu LF TUKE zo dňa 23.08.2022

  • 26.05.2022
   Uznesenia z riadneho zasadnutia Akademického senátu LF TUKE zo dňa 26.05.2022

  • 15.03.2022
   Uznesenia z riadneho zasadnutia Akademického senátu LF TUKE zo dňa 15.03.2022
    

 • 2021

  • 07.12.2021
   Uznesenia z mimoriadneho zasadnutia Akademického senátu LF TUKE zo dňa 07.12.2021

  • 14.09.2021
   Uznesenia z riadneho zasadnutia Akademického senátu LF TUKE zo dňa 14.09.2021

  • 12.08.2021
   Uznesenia z mimoriadneho zasadnutia Akademického senátu LF TUKE zo dňa 12.08.2021

  • 28.06.2021
   Uznesenia z mimoriadneho zasadnutia Akademického senátu LF TUKE zo dňa 28.06.2021

  • 25.05.2021
   Uznesenia z riadneho zasadnutia Akademického senátu LF TUKE zo dňa 25.05.2021

  • 27.04.2021
   Uznesenia z riadneho zasadnutia Akademického senátu LF TUKE zo dňa 27.04.2021

  • 06.04.2021
   Uznesenia z mimoriadneho zasadnutia Akademického senátu LF TUKE zo dňa 06.04.2021

  • 17.03.2021
   Uznesenia z riadneho zasadnutia Akademického senátu LF TUKE zo dňa 17.03.2021

  • 01.03.2021
   Uznesenia z riadneho zasadnutia Akademického senátu LF TUKE zo dňa 01.03.2021

  • 02.02.2021
   Uznesenia z riadneho zasadnutia Akademického senátu LF TUKE zo dňa 02.02.2021
    

 • 2020

  • 14.12.2020
   Uznesenie z riadneho zasadnutia Akademického senátu LF TUKE zo dňa 14.12.2020

  • 25.11.2020
   Uznesenie z hlasovania Akademického senátu LF TUKE zo dňa 25.11.2020

  • 09.11.2020
   Uznesenia z riadneho zasadnutia akademického senátu LF TUKE zo dňa 09.11.2020

  • 27.10.2020
   Uznesenia z mimoriadneho zasadnutia akademického senátu LF TUKE zo dňa 27.10.2020

  • 28.9.2020
   Uznesenie z mimoriadneho zasadnutia akademického senátu LF TUKE zo dňa 28.9.2020

  • 16.07.2020
   Uznesenia z mimoriadneho zasadnutia akademického senátu LF TUKE zo dňa 16.07.2020

  • 09.06.2020
   Uznesenia z mimoriadneho zasadnutia akademického senátu LF TUKE zo dňa 09.06.2020

  • 27.05.2020
   Uznesenia z mimoriadneho zasadnutia akademického senátu LF TUKE zo dňa 27.05.2020

  • 18.05.2020
   Uznesenia z mimoriadneho zasadnutia akademického senátu LF TUKE zo dňa 18.05.2020

  • 09.04.2020
   Uznesenia z riadneho zasadnutia akademického senátu LF TUKE zo dňa 09.04.2020

  • 10.02.2020
   Uznesenia z mimoriadneho zasadnutia akademického senátu LF TUKE zo dňa 10.02.2020
    

 • 2019

  • 09.12.2019
   Uznesenia zo zasadnutia akademického senátu LF TUKE zo dňa 09.12.2019

  • 18.09.2019
   Uznesenia zo zasadnutia akademického senátu LF TUKE zo dňa 18.09.2019

  • 02.07.2019
   Uznesenia zo zasadnutia akademického senátu LF TUKE zo dňa 02.07.2019

  • 30.04.2019
   Uznesenia zo zasadnutia akademického senátu LF TUKE zo dňa 30.04.2019

  • 11.03.2019
   Uznesenia zo zasadnutia akademického senátu LF TUKE zo dňa 11.03.2019

  • 05.03.2019
   Uznesenia z mimoriadneho zasadnutia akademického senátu LF TUKE zo dňa 05.03.2019

  • 04.02.2019
   Uznesenia zo zasadnutia akademického senátu LF TUKE zo dňa 04.02.2019

  • 10.01.2019
   Uznesenia zo zasadnutia akademického senátu LF TUKE zo dňa 10.01.2019
    

 • 2018

  • 12.12.2018
   Uznesenia zo zasadnutia akademického senátu LF TUKE zo dňa 12.12.2018

  • 05.11.2018
   Uznesenia zo zasadnutia akademického senátu LF TUKE zo dňa 05.11.2018

  • 22.10.2018
   Uznesenia zo zasadnutia akademického senátu LF TUKE zo dňa 22.10.2018

  • 17.09.2018
   Uznesenia zo zasadnutia akademického senátu LF TUKE zo dňa 17.09.2018

  • 03.07.2018
   Uznesenia zo zasadnutia akademického senátu LF TUKE zo dňa 03.07.2018

  • 11.06.2018
   Uznesenia zo zasadnutia akademického senátu LF TUKE zo dňa 11.06.2018

  • 26.03.2018
   Uznesenia zo zasadnutia akademického senátu LF TUKE zo dňa 26.03.2018

  • 26.02.2018
   Uznesenia zo zasadnutia akademického senátu LF TUKE zo dňa 26.02.2018
    

 • 2017

  • 18.12.2017
   Uznesenia zo zasadnutia akademického senátu LF TUKE zo dňa 18.12.2017

  • 08.11.2017
   Uznesenia zo zasadnutia akademického senátu LF TUKE zo dňa 08.11.2017

  • 20.09.2017
   Uznesenia zo zasadnutia akademického senátu LF TUKE zo dňa 20.09.2017

  • 21.08.2017
   Uznesenia zo zasadnutia akademického senátu LF TUKE zo dňa 21.08.2017

  • 22.05.2017
   Uznesenia zo zasadnutia akademického senátu LF TUKE zo dňa 22.05.2017

  • 09.05.2017
   Uznesenia zo zasadnutia akademického senátu LF TUKE zo dňa 09.05.2017

  • 26.04.2017
   Uznesenia zo zasadnutia akademického senátu LF TUKE zo dňa 26.04.2017

  • 20.03.2017
   Uznesenia zo zasadnutia akademického senátu LF TUKE zo dňa 20.03.2017

  • 07.03.2017
   Uznesenia zo zasadnutia akademického senátu LF TUKE zo dňa 07.03.2017

  • 27.02.2017
   Uznesenia zo zasadnutia akademického senátu LF TUKE zo dňa 27.02.2017
    

 • 2016

  • 12.12.2016
   Uznesenia zo zasadnutia akademického senátu LF TUKE zo dňa 12.12.2016

  • 08.11.2016
   Uznesenia zo zasadnutia akademického senátu LF TUKE zo dňa 08.11.2016

  • 20.09.2016
   Uznesenia zo zasadnutia akademického senátu LF TUKE zo dňa 20.9.2016

  • 06.06.2016
   Uznesenia zo zasadnutia akademického senátu LF TUKE zo dňa 06.6.2016

  • 23.05.2016
   Uznesenia zo zasadnutia akademického senátu LF TUKE zo dňa 23.5.2016

  • 08.03.2016
   Uznesenia zo zasadnutia akademického senátu LF TUKE zo dňa 08.3.2016

  • 15.02.2016
   Uznesenia zo zasadnutia akademického senátu LF TUKE zo dňa 15.2.2016
    

 • 2015

  • 8.12.2015
   Uznesenia zo zasadnutia akademického senátu LF TUKE zo dňa 8.12.2015

  • 29.10.2015
   Uznesenia zo zasadnutia akademického senátu LF TUKE zo dňa 29.10.2015

  • 16.09.2015
   Uznesenia zo zasadnutia akademického senátu LF TUKE zo dňa 16.9.2015

  • 28.05.2015
   Uznesenia zo zasadnutia akademického senátu LF TUKE zo dňa 28.5.2015

  • 04.05.2015
   Uznesenia zo zasadnutia akademického senátu LF TUKE zo dňa 4.5.2015

  • 10.03.2015
   Uznesenia zo zasadnutia akademického senátu LF TUKE zo dňa 10.3.2015
    

 • 2014

  • 15.12.2014
   Uznesenia zo zasadnutia akademického senátu LF TUKE zo dňa 15.12.2014

  • 11.12.2014
   Uznesenia zo zasadnutia akademického senátu LF TUKE zo dňa 11.03.2014

  • 11.12.2014
   Uznesenia zo zasadnutia akademického senátu LF TUKE zo dňa 11.03.2014

  • 03.11.2014
   Uznesenia zo zasadnutia akademického senátu LF TUKE zo dňa 03.11.2014

  • 22.09.2014
   Uznesenia zo zasadnutia akademického senátu LF TUKE zo dňa 22.09.2014

  • 15.04.2014
   Uznesenia zo zasadnutia akademického senátu LF TUKE zo dňa 15.04.2014

  • 01.04.2014
   Uznesenia zo zasadnutia akademického senátu LF TUKE zo dňa 01.04.2014

  • 04.03.2014
   Uznesenia zo zasadnutia akademického senátu LF TUKE zo dňa 04.03.2014
    

 • 2013

  • 11.12.2013
   Uznesenia zo zasadnutia akademického senátu LF TUKE zo dňa 11.12.2013

  • 31.10.2013
   Uznesenie akademického senátu LF TUKE zo dňa 31.10.2013

  • 16.9. 2013
   Schválenie „Organizačný poriadok LF TUKE“, schválenie prodekanov, schválenie „Podmienky prijatia na štúdium na LF TUKE v AR 2014/2015“, schválenie „Výberová komisia na obsadzovanie funkcií vedúcich zamestnancov na LF TUKE", schválenie komisie pre prípravu nového „Rokovacieho poriadku AS LF TUKE".

  • 10.06.2013
   Schválenie Štatútu LF TUKE.

  • 14.05.2013
   Schválenie rozpočtu LF TUKE na rok 2013, schválenie členov Vedeckej rady LF TUKE, schválenie členov Disciplinárnej komisie LF TUKE, schválenie členov Výberovej komisie pre obsadzovanie pracovných miest na LF TUKE, schválenie Plánu termínov zasadnutí AS LF TUKE na rok 2013.

  • 18.03.2013
   Voľba predsedníctva AS LF TUKE.

  • 07.03.2013
   schválenie Výročnej správy o činnosti LF TUKE, schválenie Správy o hospodárení LF TUKE, schválenie Výročnej správy AS LF.

  • 04.02.2013
   preklasifikovanie pracovného miesta, odpredaj hmotného investičného majetku, Zásady volieb do AS LF TUKE, vyhlásenie volieb, organizačné zabezpečenie volieb do AS LF TUKE.

  • 24.01.2013
   schválenie postupu novelizácie Zásad volieb do AS LF TUKE a pracovnej skupiny.