Akademický senát

Zloženie

Členovia Akademického senátu LF TUKE

Ing. Juraj Vagner, PhD., ING-PAED IGIP
Predseda AS LF

doc. Ing. Karol Semrád, PhD.
Podpredseda zamestnaneckej časti AS LF

Ing. Miroslav Spodniak
Podpredseda študentskej časti AS LF

doc. Ing. Róbert Bréda, PhD.
Člen AS LF

PhDr. Anna Čekanová, PhD.
Člen AS LF | TUKE Podpredsedníčka RVŠ SR

doc. Ing. Ladislav Főző, PhD.
Člen AS LF

Ing. Jozef Galanda, PhD.
Člen AS LF

Ing. Alica Tobisová, PhD., ING-PAED IGIP
Člen AS LF

doc. Ing. Václav Moucha, CSc.
Člen AS LF

Bc. Peter Kaukes
Člen AS LF | Študent

Bc. Martina Hlavatá
Člen AS LF | Študent

Matúš Szabo
Člen AS LF | Študent