Akademický senát

Oznamy

 

 • 2018

  • Výročné zasadnutie AS LF TUKE
   Dňa 26.2. 2018 (pondelok) o 13.30 sa v Aule 01 (B-19) uskutoční výročné zasadnutie AS LF TUKE pred Akademickou obcou LF TUKE.
   Program
    
 • 2015

  • 29. 10. 2015 Vyhlásenie doplňujúcich volieb do Akademického senátu LF TUKE

   Akademický senát LF TUKE na svojom zasadaní dňa 29. októbra 2015 prijal uznesenie č.62/2015, ktorým na základe Zásad volieb do AS LF TUKE vyhlásil doplňujúce voľby do študentskej časti Akademického senátu Leteckej fakulty TUKE, na 1. decembra 2015 a schválil Organizačné zabezpečenie doplňujúcich volieb do AS LF TUKE.
   Zoznam voličov Bc. štúdia
   Zoznam voličov Ing. štúdia
   Zoznam voličov PhD. štúdia
    

  • Výročné zasadnutie AS LF TUKE
   Dňa 10.3. 2015 o 13.30 sa na Aule 01 B19 uskutoční výročné zasadnutie AS LF TUKE pred Akademickou obcou LF TUKE.
   Program
    

  • Výsledky volieb
   Na základe výsledkov volieb, najväčší počet hlasov získal Ing. Radoslav ŠULEJ, PhD., ktorý sa s účinnosťou ku dňu konania volieb stáva členom zamestnaneckej časti AS LF TUKE.
   Zápisnica
    

 • 2014

  • 15.12.2014 Vyhlásenie doplňujúcich volieb do Akademického senátu LF TUKE
   Akademický senát LF TUKE na svojom zasadaní dňa 15. decembra 2014 prijal uznesenie č.44/2014, ktorým na základe Zásad volieb do AS LF TUKE vyhlásil doplňujúce voľby do zamestnaneckej časti Akademického senátu Leteckej fakulty TUKE, na 19. januára 2015 a schválil Organizačné zabezpečenie volieb do AS LF TUKE.
   Organizačné zabezpečenie volieb do AS LF TUKE
   Zoznam voličov
    

  • 01.10.2014 - Vyhlásenie a organizačné zabezpečenie volieb do AS TUKE
   Dňa 30. 10. 2014 od 8,00 do 13,00 hod. sa uskutočnia voľby do AS TUKE.
   Zapisnica hlavnej volebnej komisie volieb do AS TUKE 2014
    

  • 15.04.2014 Vyhlásenie doplňujúcich volieb do Akademického senátu LF TUKE
   Akademický senát LF TUKE na svojom zasadaní dňa 15. apríla 2014 prijal uznesenie č.30/2014, ktorým na základe Zásad volieb do AS LF TUKE vyhlásil doplňujúce voľby do zamestnaneckej časti Akademického senátu Leteckej fakulty TUKE na 19. mája 2014 a schválil Organizačné zabezpečenie volieb do AS LF TUKE.
   Organizačné zabezpečenie doplňujúcich volieb do AS LF TUKE
   Zoznam kandidátov
   Zoznam voličov
    

  • Výsledky volieb:
   Na základe výsledkov volieb, najväčší počet hlasov získal doc. Ing. Róbert BRÉDA, PhD., ktorý sa s účinnosťou ku dňu konania volieb stáva členom zamestnaneckej čaasti AS LF TUKE.
    

  • 04.03.2014 Vyhlásenie doplňujúcich volieb do Akademického senátu LF TUKE
   Akademický senát LF TUKE na svojom zasadaní dňa 4.3.2014 prijal uznesenie 24/2014, ktorým na základe Zásad volieb do AS LF TUKE vyhlásil doplňujúce voľby do zamestnaneckej časti Akademického senátu Leteckej fakulty TUKE na dňa 3. apríla 2014 a schválil Organizačné zabezpečenie volieb do AS LF TUKE. Ďalšie informácie:
   Zoznam voličov
   Zoznam kandidátov
    

  • Dňa 04.03.2014 o 14.00 hod. sa v budove B19 - Aula01 uskutoční výročné zasadnutie AS LF TUKE
   Program