Bakalárske štúdium

Pilot

Štúdium je zamerané na získanie poznatkov pre výkon funkcie profesionálneho pilota pre prevádzkovateľov leteckej dopravy, prípadne pre výkon ostatných druhov leteckých prác. Podmienkou štúdia je absolvovanie praktického leteckého výcvik u vo výcvikovej organizácii (ATO).

Dosiahnuté vedomosti počas štúdia zodpovedajú úrovni na získanie kvalifikácie potrebnej na výkon funkcie druhého pilota na lietadlách (ATPL) v obchodnej leteckej doprave a kvalifikáciu obchodného pilota (CPL) s doložkou pre lietanie podľa prístrojov (IR). Minimálna požadovaná dosiahnutá úroveň výcviku počas štúdia je splnenie letových cvičení na úroveň súkromného pilota lietadiel PPL(A). Po dokončení príslušného teoretického výcviku musí študent vykonať teoretickú skúšku na Dopravnom úrade SR v súlade s Časťou-FCL. Teoretická príprava absolventov tohto študijného programu je v súlade s korpusom vedomostí študijného odboru Doprava.

 

Kvalifikačná pripravenosť a miera profesnej adaptability na podmienky a požiadavky praxe:

Absolvent je pripravený k teoretickým skúškam na odbornosť profesionálneho pilota v súlade s leteckými európskymi predpismi. Po zložení konkrétnych typových skúšok sa môže absolvent uchádzať o pozíciu profesionálneho pilota v ľubovoľnom štáte Európskej únie.

 

Charakteristika profesií a inštitúcií, kde môže absolvent uplatniť získané vzdelanie:

Absolvent štúdia je pripravený vykonávať činnosť profesionálneho pilota pre domácich prevádzkovateľov leteckej dopravy, prípadne pre výkon statných druhov leteckých prác, pre ktoré sa požaduje spôsobilosť profesionálneho pilota zodpovedajúcej kvalifikácie. Absolvent štúdia má požadované teoretické znalosti a praktické skúsenosti aj pre výkon funkcie vojenského pilota vo Vzdušných silách Ozbrojených síl SR.