MonTueWedThuFriSatSun
Loading backend data

Slovo dekana

Filozofia letectva je otvorená. Neustále sa rozvíja na základe dynamicky sa meniacej leteckej praxe a ako prvé by malo reagovať letecké vzdelávanie.

Stanislav Szabo

Kozmické technológie

Kozmické technológie zahŕňajú široké spektrum technického vybavenia, prostriedkov a postupov, ktoré sa využívajú či už pri misiách kozmických sond, prístrojov potrebných pri skúmaní vesmíru alebo aj pilotovaných kozmických letov.

Výskum aj štúdium tejto oblasti techniky sú veľmi úzko naviazané na letecké technológie, nakoľko kozmické technológie, ako také, veľmi často vychádzajú z ich leteckých predchodcov. Kozmické technológie sú jednou z najdôležitejších a najkomplexnejších vedných disciplín, pretože zahŕňajú široké spektrum navzájom integrujúcich predmetov technického záujmu.


Satelit skCUBE (zdroj: SOSA)

Práca s kozmickými technológiami, spolupráca na vývoji rôznych nových postupov, štúdium a príprava špecialistov, má u nás dlhoročnú tradíciu. Absolventmi „KOŠICKEJ LETECKEJ ŠKOLY“ sú aj štyria kozmonauti. Prvý európsky kozmonaut Ing. Vladimír Remek a jeho náhradník Ing. Oldřich Pelčák a po vzniku Slovenskej republiky prvý slovenský kozmonaut Ing. Ivan Bella a jeho náhradník Ing. Michal Fulier. Letecká fakulta nadviazala na tradície svojej predchodkyne Vojenskej leteckej akadémie GMRŠ aj v oblasti kozmonautiky. Sme spoluautormi Prvej slovenskej družice skCUBE, ktorej komponenty boli vyvinuté na našich pracoviskách. Tento úspešný projekt výrazne pomohol otvoriť dvere vstupu Slovenskej republiky do Európskej vesmírnej agentúry ESA.

Dlhoročné tradície a skúsenosti naďalej zhodnocujeme vo forme nových študijných programov Letecká a kozmická technika, Letecké a kozmické inžinierstvo a Letecké a kozmické systémy. Tieto novovzniknuté študijné programy pokrývajúce všetky tri stupne vysokoškolského štúdia v sebe spájajú požiadavky technickej praxe a moderných vzdelávacích trendov. Dnešná doba si vyžaduje vyššiu mieru interdisciplinarity ako tomu bolo doposiaľ. Výhradne mechanické alebo výhradne elektronické systémy sa už v zložitých technologických zariadeniach nevyskytujú. Moderné technológie si žiadajú prepojenie strojárenských a elektrotechnických vedných disciplín, čím vzniká nový priestor. Nový pre oblasť vzdelávania, nový pre oblasť automobilizmu, ale tradičný pre letectvo a kozmonautiku. Vznik nových študijných programov na Leteckej fakulte je prirodzeným evolučným krokom vpred odzrkadľujúcim povahu nášho odboru. Spájanie a spolupráca pre naplnenie spoločného cieľa, bezpečného letectva, bezpečných kozmických technológií.


Stožiar pozemnej stanice Rádioklubu OM3KSI

Nástupom na štúdium sa študenti môžu zapojiť do praktických aktivít v tejto zaujímavej oblasti techniky. V rámci študentských projektov sa môžu podieľať na vývoji vodnej rakety, učebnej pomôcky plne rešpektujúcej zákony fyziky platné pre raketový let. S jej pomocou môžu študenti objavovať dynamiku raketového letu v rozsahu výšok cez 600 m nad povrchom Zeme, alebo s preťaženiami v rozsahu do 200 g. Ďalšou možnosťou je zapojenie sa do rádioamatérskych aktivít v rámci Rádioamatérskeho klubu Leteckej fakulty OM3KSI. Prioritou nášho klubu je komunikácia prostredníctvom satelitov, ich sledovanie, získavanie ich telemetrických dát a pod. Pracujeme však aj s netypickými metódami rádiového spojenia, ako napríklad odrazom od lietadiel, od mesiaca alebo meteorických rojov.

Aktívni študenti môžu svoje nadanie uplatniť aj v niektorom zo špecializovaných laboratórií. Prostredníctvom ročníkových a záverečných prác môžu pracovať na systémoch riadenia leteckých motorov, vývoji špeciálnej anténnej techniky či vývoji originálnych snímačov a meracích postupov. Všetky tieto technológie sú plne uplatniteľné na palubách kozmických prostriedkov.

V oblasti vonkajšej spolupráce udržiava Letecká fakulta aktívny kontakt s kozmickými technologickými firmami. Významným úspechom Leteckej fakulty je vstup Technickej univerzity v Košiciach do Medzinárodnej astronautickej federácie IAF. Ako prvá a jediná inštitúcia v Slovenskej republike sme sa stali členmi tejto najväčšej a najprestížnejšej svetovej astronautickej organizácie. Vstup do tejto organizácie nám umožnili nielen naše minulé úspechy, ale aj naše súčasné aktivity. Sme jedinou fakultou v Slovenskej republike podieľajúcou sa na vývoji ďalšieho satelitu od ukončenia misie skCUBE. Aktívne podieľame aj na stavbe ďalšej družice, tento krát čisto vedeckej. Jedná sa o medzinárodný projekt GRB Alpha, ktorý je zameraný na sledovanie gravitačných vĺn.


 


Satelit GRB Alpha

Cieľ projektu:

GRBAlpha je medzinárodný projekt druhej slovenskej družice, tzv. CubeSat kategórie 1U, o rozmeroch 10 cm na každej hrane. Cieľom družice je skúmanie gama zábleskov vo vesmíre, ktoré vznikajú pri zrážkach neutrónových hviezd, alebo pri gravitačnom zrútení veľmi hmotných, rýchlo rotujúcich hviezd. Zrážky neutrónových hviezd sú aj zdrojom gravitačných vĺn, ktoré sú jedným z najvýznamnejších fyzikálnych objavov desaťročia. Ak prebehne všetko podľa plánov a satelit bude správne pracovať, GRBAlpha sa môže zapísať do dejín ako prvý CubeSat, ktorý deteguje gama záblesky. Dlhodobým cieľom je mať na obežnej dráhe flotilu CubeSatov, ktoré by monitorovali celú oblohu za účelom zachytenia každého gama záblesku.

 

Cesta do vesmíru:

Podľa pôvodného plánu mal satelit letieť do vesmíru už 31. júla 2020, medzičasom sa však situácia zmenila. Štart nosnej rakety spoločnosti GK Launch Services, Sojuz-2.1a z Bajkonuru, prebehne až v  novembri 2020. Získanie druhého miesta na medzinárodnej súťaži vo Washingtone o vypustenie cubesatu spomenutou spoločnosťou zabezpečila redukciu ceny vypustenia satelitu o 75%. Zvyšnú sumu nám pomohli zafinancovať naši partneri MSM GROUP s.r.o. a DECENT Group a.s.

 

Zapojené inštitúcie:

Na projekte sa podieľa viacej domácich aj zahraničných inštitúcií:

  • Letecká fakulta TUKE
  • Spacemanic s.r.o.
  • Konkoly Observatory (Maďarsko)
  • Eötvös Loránd University (Maďarsko)
  • Hiroshima University (Japonsko)
  • Nagoya University (Japonsko)
  • Masarykova univerzita (Česká republika)

Slovenskí partneri sú zodpovedný za konštrukciu satelitu, zabezpečenie komunikácie a riadenie misie. Maďarskí partneri dodávajú srdce misie GRBAlpha – vedecký experiment, ktorý vznikal za úzkej spolupráce s japonskými univerzitami.

 

Úlohy partnerov:

Letecká fakulta TUKE v projekte vystupuje ako koordinátor projektových činností s cieľom úspešného dodania satelitu poskytovateľovi vypustenia satelitu GK Launch Services v novembri 2020. V rámci projektu sa ďalej na pôde Leteckej fakulty pripravuje jedinečné režimové pracovisko s kontrolovaným vnútorným prostredím pre vývoj, testovanie a kompletizáciu citlivej elektroniky pre aplikácie v letectve a vesmíre. Zároveň sa plánuje vybudovanie komunikačnej stanice pre riadenie misie družice GRBAlpha a prenos dát vedeckého experimentu. Rovnako sa pripravuje experiment zabezpečenia a ochrany kľúčových dát pre riadenie misie. V príprave a konštrukcii platformy satelitu Letecká fakulta úzko spolupracuje s Jakubom Kapušom a jeho tímom odborníkov, ktorí mnohí pôsobili aj v projekte prvej slovenskej družice.

Vedeckú časť projektu, ktorou je takzvaný GRB (Gamma-Ray Burst) detektor, ktorý vyvíja maďarský astronomický ústav Konkoly v spolupráci s vedeckou skupinou astrofyzika Norberta Wernera. Súčasťou vývoja a testovania prvotného dizajnu detektora boli aj japonské inštitúcie – Univerzita Nagoyi a Univerzita v Hirošime.
 

Reportáž pre portál Živé.sk

Reportáž v hlavných správach TV JOJ