• Prečo si vybrať práve nás?

  Nové technológie a vysoké nároky na odbornú spôsobilosť personálu v leteckej doprave nás zaväzujú poskytovať vzdelávanie na najvyššej úrovni kvality. Naším poslaním je poskytovať a zabezpečovať vysokoškolské vzdelávanie a uskutočňovať tvorivé vedecké bádanie v oblasti manažmentu leteckých podnikov.

  • Pedagógovia

   Skúsení a odborne zdatní pedagógovia

  • Študijná literatúra

   Široký výber kvalitnej študijnej literatúry

  • Prístup

   Otvorený a pozitívny prístup pedagógov

  • Výskum

   Zapájanie študentov do výskumných projektov

  • Rozvoj osobnosti

   Dôslednosť, presnosť a spoľahlivosť

  • Atraktívnosť

   Atraktívne zamestnanie v leteckej doprave

© 2018 Letecká fakulta Technickej univerzity v Košiciach. Všetky práva vyhradené.