Prečo si vybrať práve nás?

Nové technológie a vysoké nároky na odbornú spôsobilosť personálu v leteckej doprave nás zaväzujú poskytovať vzdelávanie na najvyššej úrovni kvality. Naším poslaním je poskytovať a zabezpečovať vysokoškolské vzdelávanie a uskutočňovať tvorivé vedecké bádanie v oblasti manažmentu leteckých podnikov.

 • Pedagógovia

  Skúsení a odborne zdatní pedagógovia

 • Študijná literatúra

  Široký výber kvalitnej študijnej literatúry

 • Prístup

  Otvorený a pozitívny prístup pedagógov

 • Výskum

  Zapájanie študentov do výskumných projektov

 • Rozvoj osobnosti

  Dôslednosť, presnosť a spoľahlivosť

 • Atraktívnosť

  Atraktívne zamestnanie v leteckej doprave

© 2018 Letecká fakulta Technickej univerzity v Košiciach. Všetky práva vyhradené.